Uroczystość patronalna DK

29 grudnia 2019 r. o godz. 15.00,
w NIEDZIELĘ ŚW. RODZINY, w kościele p.w. Św. Ottona w Szczecinie
we wspólnocie Ruchu Światło-Życie

będziemy obchodzić uroczystość patronalną Domowego Kościoła.
Serdecznie zapraszamy na Eucharystię i świętowanie z dzieleniem się opłatkiem i agapą małżeństwa DK, księży moderatorów i młodzież. Szczególną radością dla nas będzie obecność ks. biskupa Henryka Wejmana, który odprawi mszę św. w intencji wszystkich małżeństw naszego Ruchu.
Wspólnie doświadczajmy radości Bożego Narodzenia!
Zapraszamy! Do zobaczenia!
Ania i Hubert Kowalewscy – para diecezjalna DK
ks. Piotr Listwoń – moderator diecezjalny DK

ADW Rejonu Słoneczne

Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Słoneczne

Diakonia Wyzwolenia zaprasza

„ Słowo Boże ma potężną moc wyzwalania nas. Dlatego ten, który poddaje się słowu Bożemu, uwolniwszy się przez post od fałszywych proroków, od fałszywych pożądań, ten odnajduje drogę do pełni prawdziwej wolności.”
ks. Franciszek Blachnicki

Pragniemy zachęcić i zaprosić wszystkich na 4 dni z Panem Bogiem w czasie ferii, na czas pogłębiania relacji z Nim, poznania na nowo ducha i idei KWC.

 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje ORDW od 13 do 17 lutego 2020 roku w Mrzeżynie.

Zapisy na stronie DK- rekolekcje

ADW Rejonu Niebuszewo

Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Niebuszewo

ADW Rejonu Myślibórz

Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Myślibórz

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości

Tegoroczne Adwentowe Dni Skupienia przeżywaliśmy z całą naszą wspólnotą w kościele p.w Opatrzności Bożej na oś. Majowym. To był piękny czas! Obecność Pana wśród nas odczuliśmy już podczas zawiązania wspólnoty. Wszystkie kręgi DK z naszego rejonu przedstawiały się, przypominając swoje imiona, staż kręgu, staż trwania małżeństwa. Poczuliśmy, że tworzymy rodzinę!
Katechezę wygłosił gospodarz parafii, a jednocześnie ks. moderator kręgów na oś Majowym Tadeusz Szponar. Nawiązując do tematu, który przewodził Dniom Skupienia – Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości, zwrócił się do nas wszystkich, do tych, którzy otrzymaliśmy łaski i różnorakie dary, byśmy trwali w modlitwie, w zadośćuczynieniu, w podejmowaniu inicjatywy jakim jest Krucjata. Poprzez własne świadectwo, głoszenie ewangelii powinniśmy dotrzeć i nieść Chrystusa wszystkim tym, którzy trwają w nałogach alkoholizmu, nikotynizmu i innych nałogów, które poniżają godność człowieka i czynią go niewolnikiem.
Podczas spotkań w grupach rozważaliśmy historię Gedeona. Ukazane widmo zagłady narodu możemy odnieść do nas wszystkich, żyjących we współczesnym świecie. Metody ,,ludzkie” okazują się nieskuteczne. Bóg wybiera garstkę ludzi, którzy są wolni od lęku. On inspiruje do działania. Rozmawialiśmy także o dziele KWC, odpowiadaliśmy sobie na pytania: ,,Jak rozumiemy dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka?”, przypominaliśmy patronów i poszczególne symbole związane z KWC.
Podczas Namiotu Spotkania pochyliliśmy się na nowo nad słowami Modlitwy Zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Czytając ją podczas spotkań kręgu, nie zawsze z uwagą mamy czas, aby zatrzymać się nad jej treścią. Namiot Spotkania to był ten czas dany na przemyślenia w bliskości z Panem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie . Osobiście, Pan poruszył me serce podczas rozważań słów: ,,uświadamiamy sobie wieloraką niewolę…, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci”. Jeśli swoje zniewolenia oddam Chrystusowi, stojąc pod krzyżem razem z Nim, jednocząc się z Nim w miłości, będę mogła wyzwolić nie tylko siebie, ale i innych braci!
Podczas godziny świadectw Arek podzielił się z całą wspólnotą czym jest dla niego trwanie w KWC.
Wielką radością dla całej wspólnoty było wspólne przeżywanie Eucharystii, którą ubogaciła piękna oprawa muzyczna. Podczas Eucharystii Emilka i Tomek złożyli uroczyście deklaracje KWC, a my śpiewaliśmy ,,Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj, mężne w walce ze złem!”. Wielka radość i wielkie przeżycie. Wojsko Gedeona rośnie w siłę! Dopełnieniem wszystkich przeżyć było wspólne przeżywanie Agapy. Wspólne rozmowy, gościnność ks. Tadeusza, radość ze wspólnego przebywania napełniało nas radością, że Pan jest wśród nas! Panie dziękujemy Ci za ten czas!
Kasia i Arek

Zmiana terminu spotkań DDL

Serdecznie zapraszamy w tym miesiącu na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej (DDL) w DRUGI CZWARTEK miesiąca tj. 12.12.2019 r. o godz. 18.45 do refektarza na plebanii katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie.
Odtąd właśnie drugie czwartki miesiąca będą naszymi stałymi dniami spotkań.
Serdecznie zapraszamy młodzież oazową, małżeństwa z DK po formacji podstawowej ( wyj. także tych, którzy nie przeżyli jeszcze ONŻ III lub OR III ) do przyłączenia się do formującej się już grupy.
Jeżeli służysz w parafii przy ołtarzu, w posłudze słowa czy też śpiewu choćby sporadycznie, to zapraszamy Ciebie na spotkania DDL. Tu będziesz poznawał Boga przez liturgię, będziesz uczył się żyć liturgią, życie uczynisz liturgią!
Może teraz, w Adwencie podejmiesz decyzję i przystąpisz do diakonii liturgicznej?
W czwartek przed spotkaniem zapraszamy do katedry na Eucharystię o godz. 18.00 i włączenie się do posługi.
Ania i Darek Porazik oraz ks. Maciej Wagner – odpowiedzialni za DDL

Odeszła do Pana Danuta Głowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła do Pana Danusia Głowa – oddana od ponad trzydziestu lat Domowemu Kościołowi – jeszcze ze swym mężem śp. Bogusławem, a od dwudziestu lat jako wdowa. Nie uznawała bezczynności, pogrążona w głębokiej modlitwie przede wszystkim w intencji swoich synów, zatroskana o wszelkie dobro potrzebne nam wszystkim. Uczynna i oddana parafialnemu Caritasowi na Wzgórzu Hetmańskim, jak mało kto obecna w każdym niemal wydarzeniu kościoła „na Wzgórzu”.

Taką Danusię zapamiętamy – Danusię z codziennej Eucharystii, z czuwań i adoracji, z pielgrzymek i procesji, z Biblijnej Szkoły Modlitwy, ze spotkań kręgowych i Jej dzielenia się z nami życiem…
– animatorzy i przyjaciele

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę 7 grudnia w kościele MB Jasnogórskiej na Pomorzanach przy ul. Orawskiej 3. O godz. 10’00 Różaniec, o godz. 10:30 Msza św. Po Mszy św. będzie możliwość skorzystania z autokaru, który zawiezie nas na Cmentarz Centralny.

Sprawozdanie z DWDD

Z wielką radością w dniach 23-24 listopada br. gościliśmy członków diakonii filii poznańskiej na jesiennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Ruchu Światło-Życie. Miejscem skupienia i pochylenia się nad nowymi wyzwaniami był Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny im. św. Józefa w Szczecinie, usytuowany w pobliżu kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i sąsiadującego z nim klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych.
Piątkowy wieczór rozpoczęliśmy Eucharystią połączoną z nieszporami, którą sprawował ks. Wojciech Koladyński, moderator Ruchu Światło-Życie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Sobotę, zgodnie z planem, rozpoczęliśmy od jutrzni, której przewodniczył ks. Dariusz Piasecki moderator DK diecezji poznańskiej. Ks. Adrian Put – moderator filii poznańskiej, przystąpił do zawiązania wspólnoty i przedstawienia uczestników DWDD poszczególnych diecezji oraz kapłanów, na czele z moderatorem generalnym Ruchu ks. Markiem Sędkiem. Nie zabrakło podziękowań. W imieniu całej wspólnoty ks. Adrian podziękował s. Grażynie Łazor (WDŁB) za posługę w sekretariacie filii poznańskiej, którą pełniła od 2013 r., a następnie przedstawił s. Karolinę Licznar (WDŁB), która przejęła obowiązki sekretarki filialnej. Po tym sympatycznym akcencie przedstawił temat, który jak stwierdził za ks. Markiem Sędkiem „dość słabo wybrzmiał w dotychczasowej refleksji nad hasłem roku, chodzi o zagadnienie tzw. Ekologii integralnej”. Dlatego należało zgłębić to zagadnienie w ramach formacji naszego Ruchu i wypracować sposób jego realizacji. Pomocnym był referat moderatora generalnego pt. „Elementy ekologii integralnej w formacji Ruchu Światło-Życie”, który przybliżył ks. Piotr Listwoń – moderator DK diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kolejnym punktem była praca w grupach. Grupy złożone z członków DK zastanawiały się „W jaki sposób w naszych rodzinach podejmowane są w codziennym życiu wyzwania związane z chrześcijańskim ujęciem ekologii? (m.in. relacje człowiek-przyroda, konsumpcja-konsumpcjonizm, troska o zrównoważony rozwój itd.)”, natomiast grupy z osobami mającymi doświadczenie w OND i ONŻ zastanawiały się „Jak wygląda realizacja punktu „wyprawy otwartych oczu” na oazach w naszej diecezji? Czy osiągany jest cel opisany w materiałach do DWDD? Jeśli nie, to co sprawia trudność? Były też podejmowane zagadnienia zawarte w pytaniach dla obu grup. Wypracowane wnioski z pracy w grupach zostały przedstawione na spotkaniu ogólnym. Nie zabrakło Namiotu Spotkania, który nawiązywał do podjętego tematu w oparciu o komentarz do encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka oraz tekst „zaczerpnięty ze szkoły liturgicznej w ramach ósmego dnia Oazy Nowej Drogi I stopnia, stanowiący zachętę do rozwijania myślenia symbolicznego, które nadaje głębszy sens przeżywanej liturgii”.
Próżne jest podejmowanie działań, ich realizacja oraz prowadzenie życia chrześcijańskiego bez udziału w Eucharystii. Dlatego była ona kulminacyjnym punktem naszego spotkania. Sprawowało ją dziewięciu kapłanów, a głównym celebransem był ks. Marek Sędek – moderator generalny. Po uczcie dla ducha udaliśmy się na obiad. Następnie odbyły się spotkania: moderatorów, diakonijne i kręgu filialnego. Po spotkaniach, odmówiliśmy nieszpory oraz podzieliliśmy się wypracowanymi wnioskami i refleksją nad odpowiedzialnością człowieka za Boże dzieło stworzenia oraz ograniczeniem, a nawet porzuceniem, konsumpcyjnego stylu życia. Staje się to zasadne, gdyż do tego zostaliśmy zobligowani przez Stwórcę otrzymując ziemię w „zarząd”. Ważnym spostrzeżeniem było to, aby tego zagadnienia oraz wypracowanych wniosków i sposobów działania nie zatrzymywać na poziomie diakonii, lecz przekazać i realizować w rejonach, kręgach, rodzinach i dalej… . Jest to dla Ruchu nowe wyzwanie ekologiczne i ewangelizacyjne. Spotkanie owocowało radością i pozostając w tej atmosferze ruszyliśmy do domu.
Chwała Panu za ten święty czas.
Krysia i Zbyszek Zawalowie

Jak ochronić rodzinę przed zagrożeniami współczesnego świata

 Uprzejmie informuję i serdecznie zapraszam na spotkanie otwarte z mec. Jerzym Kwaśniewskim z Instytutu Ordo Iuris w temacie: „Jak ochronić rodzinę przed zagrożeniami współczesnego świata”. Spotkanie odbędzie się w czwartek dn. 12.12.2019 r. o godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Spotkanie jest ważne przede wszystkim dla rodziców! Wstęp wolny.
Warto zaprosić innych…
Joanna Szałata
W imieniu Wspólnoty Rodzin „Domus Mariae”
oraz
Szczecińskiego Centrum Wspierania Rodziny
660 927 656