Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
Spotkanie wyjątkowo odbędzie się w pierwszy wtorek miesiąca, tj 4 lutego 2020 r. o godzinie 18:30 w salce przy parafii p.w. Świętego Ottona w Szczecinie (kościół przy ul. Zawadzkiego).

Diakonia oaz rekolekcyjnych.

Animator może zaprowadzić tam, gdzie sam doszedł

W dniach 12 – 17.01.2020 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach: „Sesja o pilotowaniu kręgów”, organizowanych przez diecezję pelplińską w Domu Misyjnym Księży Werbistów Laskowice Pomorskie.
Już na początku tych rekolekcji czuliśmy jak bardzo nam były potrzebne, chociaż nie pilotujemy kręgu, ale dotarła do nas świadomość, jak ważna jest para pilotująca i jaka spoczywa na niej odpowiedzialność za powierzone małżeństwa. Zacytowane zostały nam słowa: „..Animator może zaprowadzić tam, gdzie sam doszedł”.
Jedne z pierwszych wypowiedzianych słów: „… ewangelizacja i pilotowanie to nie nauka, to nie wiedza, jaką mam przekazać, to świadectwo mojego życia….”. Światło i życie, czyli jak bycie w bliskości z Bogiem poprzez narzędzia, którymi obdarzył mnie Domowy Kościół zmieniły, zmieniają moje małżeństwo, moją relację do Boga?
Bóg stawia na mojej drodze ludzi, którzy być może jeszcze nie wiedzą jak się przybliżyć do Boga. Pokazując im drogę mojego życia zaczynam od siebie i weryfikuję swoją postawę, aby przedstawić wierny obraz tego, czego doświadczyłam:
– Jak bycie w relacji z Bogiem, w słowie, sakramentach, modlitwie pomaga w życiu być bliżej Niego i małżonka?
– Jak bycie w relacji z Bogiem pomaga przezwyciężać trudności i różne doświadczenia, jak w nich zobaczyć Jezusa i nie skupiać się na samej sobie?

Podczas spowiedzi szczególnie dotknęły mnie słowa, których dokładnie nie powtórzę, ale właśnie doświadczenia i trudności jakie napotykam w codzienności mają być źródłem ukochania krzyża Chrystusa i zapatrzenia się w Jego cierpienie z miłości do mnie, przez co jestem zaproszona do radosnego podjęcia własnego krzyża.
Przekazana nam na rekolekcjach teoria jest ważna i będzie nam pomocna, ale przede wszystkim był to czas skierowania myśli ku sercu i refleksji: “Do czego posyła nas Bóg?, czego od nas oczekuje i jaka powinna być nasza postawa serca?” W nim zapada decyzja, i jaka będzie, wynika z naszej relacji z Jezusem.
Jesteśmy zaproszeni, wezwani przez Boga, z Jego mocą możemy tak wiele uczynić, a często wydaje się, że to ja decyduję, wiem najlepiej, moja zasługa… itp. Bardzo trafnie określił tę postawę ojciec Edward: „..ubieramy buty Mesjasza i wiemy najlepiej…”, a przecież uczy Pan Jezus: „…beze mnie nic uczynić nie możecie (J 15, 5)”. Była to dla mnie ogromna szkoła pokory i refleksji nad moją postawą.
Czas adoracji małżonków przed Najświętszym Sakramentem z pytaniem i refleksją: „ Jezus z miłości do mnie oddał swoje życie. Czy ja chcę oddawać moje życie za małżonka, którego kocham?” To pytanie wybrzmiewa w moim sercu dziś i niech wybrzmiewa nieustannie, abym dojrzała do tych pięknych treści, abym uznała je za żywe i prawdziwe.
Podczas rekolekcji odbywał się odpust w Domu Księży Werbistów, których założycielem był Św. Arnold Janssen. W uroczystej Eucharystii, w której nasza Wspólnota również uczestniczyła, wybrzmiały słowa Ewangelii św. Jana: „…wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce..”, niezasłużony dar. Pan Bóg daje go nam po to, aby dać jeszcze więcej i tak bardzo ważne jest okazanie Bogu wdzięczności, bo cokolwiek posiadamy to wszystko od Niego pochodzi.
W czasie tych paru dni zostało wypowiedzianych wiele pięknych słów, cennych i ważnych treści, które bardzo były mi potrzebne i mam w sercu to poczucie otrzymania wielu łask, ale również potrzebę przemyśleń, co mogę zmienić, aby być bardziej wiernym uczniem Chrystusa.
Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas, ojcu Edwardowi, Danusi i Andrzejowi za ubogacenie nas słowem, swoim świadectwem, Wspólnocie za radość bycia razem.
Było to dla nas piękne przeżycie.
Chwała Panu!
Teresa i Andrzej

Wolne miejsca na rekolekcjach 

Wolne miejsca na rekolekcje:
ORAR I – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. 8-12.02.2020 Mrzeżyno,
ORDW – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia 13-17.02.2020  Mrzeżyno,
ORAR II – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st., 19-23.02.2020 Wisełka.
Agnieszka i Przemek Gazińscy
Diecezjalna Diakonia Rekolekcyjna

ADW Rejonu Bukowe

Krucjata – szansa na zbliżenie się do Boga i drugiego człowieka

Ave Maria!

Na początku Dnia Wspólnoty moderator rejonowy, gospodarz miejsca, proboszcz parafii Świętego Ducha w Zdrojach ks. Piotr Kurzaj SChr wprowadził przybyłych w wyjątkowy czas Adwentu. Zaproszenie ks. Piotra do uczestnictwa w tym Dniu przyjął ks. Jacek Szunejko, który zapoznawał uczestników w trakcie katechezy, prac w grupie i homilii podczas Mszy św. z tematyką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także jej relacjami z Domowym Kościołem. Warto przypomnieć, że ks. Jacek był 11 lat temu moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła oraz wikariuszem w parafii św. Stanisława BM na os. Bukowym (obecnie jest proboszczem parafii w Bełcznej k/Nowogardu). Stwierdził m.in., że do zaakceptowania KWC w sercu często potrzebne jest wcześniejsze głębsze zaangażowanie się w DK poprzez wyjazdy na rekolekcje. Przy prawidłowym zrozumieniu Krucjaty nie może być ona traktowana jako kolejny obowiązek w DK, tylko jako osobista szansa na zbliżenie się do Boga i drugiego człowieka.

W Adwentowym Dniu Wspólnoty współuczestniczyli również księża: Paweł Wiśniewski i Marcin Szczodry z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza na os. Bukowym.

Praca w trzech grupach, które prowadzili Asia z Markiem, Natalia i Tomek oraz Beata z Jurkiem stworzyła okazję do dyskusji na temat jak rozumiemy dzieło Krucjaty i refleksji, czy jest to droga dla mnie.

Podczas świadectw usłyszeliśmy cztery porywające wypowiedzi o KWC. Jakże różne, a jednocześnie dobitnie ukazujące, że Krucjata realnie „działa” w życiu, małżeństwie, rodzinie. Asia i Marek mówili o KWC m.in. w kontekście odpowiedzi na wezwanie i ich osobistego daru dla Pana Boga; Tomek o pozytywnym wpływie na jego małżeństwo i rodzinę; Marcin o pomocy w wyzbyciu się lęku.

Dzień Wspólnoty DK to świetna okazja do „zatrzymania się” w zabieganym, współczesnym świecie. To także szansa na Namiot Spotkania w kościele z adoracją Najświętszego Sakramentu.

O oprawę muzyczną Mszy św. zatroszczyli się Mariola i Irek. W końcowej części Eucharystii usłyszeliśmy deklarację wejścia do Domowego Kościoła czterech małżeństw z kręgu pilotowanego przez Asię i Marka przy współpracy z ks. Marcinem. To wielka radość, że nasza wspólnota się powiększyła.

Agape – czas na konsumpcję tego, co przynieśliśmy wszyscy i krótkie rozmowy. To także okazja do nawiązania nowych znajomości. Tomek w roli św. Mikołaja, sądząc po roześmianych oczach dzieci, był mocnym punktem tego dnia, podobnie jak diakonia wychowawcza – Lidia, Kinga, Emilka i Kamila – zajmująca się niemałą grupą dzieci przez ponad trzy godziny.

Plan ADW był tak ułożony, by nie kolidować z rytmem życia parafii w Zdrojach. W trakcie prac w grupach, odbywających się w salkach parafialnych, w kościele miało miejsce nabożeństwo pierwszosobotnie (przechodząc obok usłyszeliśmy nieczęsto wykonywaną w Polsce pieśń Ave Maria – hymn z Fatimy), a po nim Msza św. W domu parafialnym spotykaliśmy grupki „miejscowych” dzieci:

– My na próbę jasełek…

– My na próbę Duszków…

Moderator rejonowy ks. Piotr Kurzaj kończąc wspólnotową Eucharystię zaapelował, aby na kolejnym Dniu Wspólnoty było nas więcej. My już dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w Wielkopostnym Dniu Wspólnoty w Zdrojach, który pod hasłem „Prawda was wyzwoli” będzie miał miejsce 14 marca 2020 r. Ten dzień będzie okazją powrotu do podstawowych prawd ewangelizacyjnych. Do prawdy o Bogu, który kocha, daje wolność od szatana, grzechu i lęku.

Wszystkim zaangażowanym oraz uczestniczącym w ADW gorąco dziękujemy.

Z Panem Bogiem.

Monika i Witek

zdjęcia z Adwentowego Dnia Wspólnoty

Zachwycić się, zrozumieć charyzmat Ruchu Światło – Życie

Jaka jest różnica między ORD a ODB?

Pytanie może wydawać się dziwne, ale podczas Oazy Rekolekcyjnej Diakonii (ORD) któryś z uczestników wspomniał, że jego ksiądz moderator pomylił ten skrót ze skrótem Oazy Dzieci Bożych (ODB). Dlaczego o tym wspominam? Zapewne wśród nas są osoby, które również mogłyby pomylić te skróty, a przecież KAŻDY uczestnik Ruchu Światło – Życie, ale również i kapłan towarzyszący Domowemu Kościołowi czy wspólnocie młodzieżowej albo dorosłych powinien – w mojej ocenie – PRZEŻYĆ ORD. Nie tylko po to, by nie pomylić skrótów :), ale aby uporządkować swoją wiedzę o Ruchu Światło – Życie, a przede wszystkim odkryć, może na nowo, lub utwierdzić się w charyzmacie Ruchu.

Czym dla mnie były te rekolekcje przeżywane w cudownym okresie między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem? Był to przede wszystkim czas trwania i wzrastania we wspólnocie, wspólnocie poszczególnych gałęzi Ruchu Światło – Życie, czas zachwycenia się naszą różnorodnością prowadzącą do jedności. Te rekolekcje pozwalają zachwycić się na nowo samą osobą naszego Założyciela, zachwycić się i zrozumieć jak niezbędny jest w naszym, w moim wzrastaniu w wierze charyzmat Ruchu Światło – Życie odkryty i przekazany przez ks Franciszka Blachnickiego. ORD to czas i miejsce, gdzie mogłem lepiej zrozumieć słowa modlitwy kierowanej za wstawiennictwem Sługi Bożego: … który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Nie bez znaczenia był też pojawiający się aspekt prawny – w świetle prawa kanonicznego, jak i cywilnego – funkcjonowania Ruchu Światło – Życie w Kościele i w Polsce.
Po raz kolejny Pan Bóg przypomniał mi w swoim Słowie i w rozważaniach, że ma dla mnie plan, wspaniały plan i że będzie on zrealizowany jeśli w mojej wolności, otrzymanej od Niego, pozwolę działać Jezusowi, jeśli otworzę się na Ducha Świętego i jego dary obecne we mnie, w miłości do Ojca.

Był to również czas stawiania pytań i choć minęło od zakończenia rekolekcji już kilka dni, nadal na wiele z nich sobie nie odpowiedziałem. Wiem, że na niektóre nie odpowiem, że na część znajdę odpowiedź podczas formacji permanentnej w rodzinie i kręgu, inne wyjaśnią się podczas służby (diakonii) na rzecz całego Ruchu Światło – Życie, jego gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła, czy też mojej parafii.
Dariusz Jaczewski

Zapraszamy na rekolekcje ORDW

Drodzy Krucjatowicze,

jako odpowiedzialni za Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  pragniemy zaprosić na rekolekcje ORDW, więcej informacji na zdjęciu.

W razie pytań można pisać lub dzwonić
Beata Grabczak
tel. 737 527 632
Z Panem Bogiem
Beata i Krzysztof Grabczak – odpowiedzialni za KWC w naszej diecezji.