DWDD Otorowo odwołane

Szczęść Boże!
Decyzją Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka najbliższe DWDD, które miało odbyć się w terminie 28-29.03.2020r. zostaje odwołany!
Prosimy o przekazanie tej informacji tym członkom diakonii diecezjalnych, których zgłosiliście.
Poniżej komunikat Moderatora w całości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Ania i Hubert Kowalewscy

Drodzy Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!
Kilka spraw związanych z ostatnimi wydarzeniami:
1. Pandemia koronowirusa to czas sprawdzianu naszej chrześcijańskiej dojrzałości, o której tak wiele niedawno mówiliśmy w ramach 45 Kongregacji Odpowiedzialnych. A więc czas naszej ofensywy duchowej: poprzez modlitwę i post w intencji ustania epidemii i o powrót do zdrowia dla wszystkich zarażonych. To także okazja do dawania świadectwa czynnej miłości bliźniego, a więc wspierania ludzi starszych i samotnych m.in. poprzez pomoc w zakupach i załatwianiu różnych spraw osobom objętym kwarantanną itp. W takich właśnie działaniach ma się przejawiać nasza wyobraźnia miłosierdzia. To wreszcie świadectwo ufności pokładanej w Bogu, zwłaszcza wobec wszystkich przestraszonych i ulegających panice.
2. Jeśli chodzi o rejonowe dni wspólnoty to decyzję o ich przebiegu względnie ich odwołaniu pozostawiam w gestii moderatorów diecezjalnych bądź zakonnych, zwłaszcza wobec różnych zarządzeń poszczególnych Księży Biskupów podejmowanych po wczorajszym komunikacie Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli o mnie chodzi, to sugerowałbym ich odwołanie.
3. Co do najbliższego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który miał odbyć się 28-29 marca br. to zarządzam jego odwołanie, prosząc jednocześnie o wykorzystanie dołączonych do tego newslettera rozważań (przygotowanych na ten DWDD) w ramach indywidualnego lub małżeńskiego namiotu spotkania.
4. Na koniec chciałem się podzielić wielką radością. W dniu wczorajszym, 12 marca, w gmachu Ministerstwa Klimatu w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowaniu Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku n.D., które jednocześnie stanie się częścią nowoczesnego centrum naszego Ruchu. Termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku. Kwota wielomilionowej dotacji uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi prawie 90,8% całości przewidzianych wydatków na budowę Centrum. Do uzupełnienia niezbędnego wkładu własnego Stowarzyszenia, wynoszącego 9,2 %, brakuje jeszcze kilkaset tysięcy złotych. Będę bardzo wdzięczny za każdą ofiarę na ten cel, m.in. poprzez portal: wspieram.oaza.pl
Niech Bóg, zawsze miłosierny, wspiera nas w tegorocznym, szczególnym okresie kwarantanny, jaką corocznie dla Kościoła jest czterdziestodniowy czas przygotowania paschalnego.
ks. Marek Sędek

Droga Krzyżowa w Glinnej odwołana

Szczęść Boże!
W związku z pandemią koronawirusa Drogę Krzyżową w Glinnej, która miała odbyć się 21.03.2020r. – ODWOŁUJEMY!
Prosimy o przekazanie tej informacji w Waszych rejonach, aby dotarła do każdego. Jednocześnie prosimy o modlitwę w intencji naszej ojczyzny i wszystkich, którzy w ostatnich dniach zmagają się z chorobą.
Anna i Hubert Kowalewscy – para diecezjalna DK

XXXV KKO Częstochowa

XXXV Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie
Częstochowa 28.02 – 2.03.2020 – fotorelacja

Jeżeli tylko istnieje wola przeżywania rekolekcji

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W dniach 08-12.02.2020r. razem z żoną przeżyliśmy ponownie rekolekcje ORAR I stopnia. Rekolekcje w Mrzeżynie prowadzili Hubert i Karolina Kaczmarek, a opiekunem duchowym był ksiądz Artur Razmus.
Na samym początku chcę podziękować Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Hubertowi i Karolinie za ten święty czas, który był nam dany, abyśmy mogli cieszyć się z wzajemnego przebywania z sobą i umacniać się w wierze. Dziękuję też Bogu za tych wszystkich ludzi, których postawił na mojej drodze, a w których mogłem zobaczyć Ducha Bożego.
Były to moje kolejne rekolekcje po dłuższym okresie niewywiązywania się z tego zobowiązania. Do tej pory (do rozpoczęcia rekolekcji) wsłuchiwałem się w wypowiedzi ludzi, którzy
z różnych względów nie uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych i przyjmowałem ich tłumaczenia, ponieważ wydawało mi się, że są to powody, które mogą być usprawiedliwieniem. Mógłbym powiedzieć, że identyfikowałem się z ich postawą. Wyrażała się ona m.in. w tym, że kwestionowali konieczność rekolekcji, tym bardziej długich, dwutygodniowych. Nawet na spotkaniu rejonowym, na którym w obecności naszej pary diecezjalnej był poruszany temat rekolekcji, bliższe było mi stanowisko osób, które proponowały złagodzić wymagania, niż pryncypialne stanowisko ludzi odpowiedzialnych za formację w diecezji.
Już w trakcie rekolekcji zacząłem rewidować swoją postawę. Spotkałem tam wielu ciekawych i życzliwych ludzi, którzy właśnie mimo licznych trudności i do tego z małymi dziećmi (najmłodsze nie miało nawet 1 roku) wzięli licznie udział w rekolekcjach. Wówczas uświadomiłem sobie, jak wielkim darem jest dla mnie charyzmat Ruchu Światło-Życie, a wraz z nim konieczność realizacji zobowiązań. Dzisiaj muszę stwierdzić, że przed rekolekcjami moja postawa nosiła znamiona pychy i egoizmu, gdyż wydawało mi się, że mogę poprawiać założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego i modyfikować jego założenia, naginając je dla mojej wygody tylko dlatego, że uważam iż dużo zmieniło się w Polsce od tamtego czasu. Może i zmieniło się, ale chyba tylko na gorsze, gdyż pojawiły się nowe zagrożenia, którymi są np. ideologia gender i konsumpcjonizm.
Dużo dały mi spotkania w kręgu i dzielenie się Słowem Bożym. Dojrzałość chrześcijańska wszystkich obecnych na kręgu i ich rozważania Słowa Bożego pomogły i mnie zbliżyć się do Boga oraz umocnić w przekonaniu, jak wielkim darem jest dla mnie charyzmat Domowego Kościoła. Jestem przekonany, że lepsze poznawanie Boga w Jego Słowie i wierna realizacja zobowiązań jest bardzo pomocna we wzajemnym zbliżaniu się małżonków do siebie i do Boga na drodze do zbawienia. Dzisiaj już jestem przeświadczony, iż jeżeli tylko istnieje wola przeżywania rekolekcji to wszelkie przeszkody na drodze do realizacji tego celu mogą zostać pokonane.

Niech Wam Pan Bóg błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swe oblicze nad Wami.
– Marek

zdjęcia (wkrótce)

Łączył nas jeden Duch

ORAR II – Wisełka, 19-23 lutego 2020

Czy na pewno te rekolekcje odbyły się w Wisełce? Pod względem fizycznym – tak, to było w Wisełce. Jednak pod względem duchowym, mamy z żoną pewne wątpliwości… Mieliśmy wrażenie, że znajdowaliśmy się w innej rzeczywistości. Wszyscy byli uprzejmi i pomocni. Od wszystkich uczestników emanował pokój i radość. Nie było barier między ludźmi. Do kogo się nie odezwaliśmy, pojawiała się nić porozumienia, mimo, że widzieliśmy się pierwszy raz. Wszyscy byliśmy jedno. Łączył nas jeden Duch. Czy staliśmy się lepszymi animatorami? Na pewno staliśmy się bardziej świadomi roli, którą pełnimy, potrzeby służby na rzecz innych, w tym na rzecz małżeństw z naszego kręgu. Dowiedzieliśmy się nie tylko jakie zadania stoją przed nami, ale też jak ważny jest takt i roztropność w prowadzeniu kręgu. Wskazano nam klucz, jakim należy się kierować, dając innym radę. Tym kluczem jest miłość do drugiego człowieka, miłość wymagająca, która potrafi rozeznać, ile dana osoba jest gotowa unieść. Kiedy piszemy to świadectwo, minęło już 10 dni od zakończenia rekolekcji, a mimo to ich wspomnienie wciąż na nowo przypomina nam czym jest prawdziwa pokora, jak ważne jest postawienie Jezusa na pierwszym miejscu. Za to dziękujemy Bogu.

Puentą niech będą słowa naszego czteroletniego synka, który na drugi dzień po rekolekcjach obudził się w swoim łóżku i zanim wstał powiedział: „Chcę się przeprowadzić do Wisełki”. Ale tak naprawdę chyba nie chodziło mu o Wisełkę, tylko o tę inną rzeczywistość, do której wszyscy zmierzamy, i której w jakiś niezwykły sposób doświadczyliśmy właśnie w Wisełce. Już nie możemy doczekać się kolejnych rekolekcji.

Ewa i Remigiusz Wałejko

zdjęcia (fot. A.Porazik)

Peregrynacja krzyża KWC rozpoczęta

Podjęta przez wspólnotę Ruchu Światło-Życie peregrynacja rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Mszą św. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.
Krzyż jest ikoną inspirowaną ikoną krzyża z kościoła św. Damiana pod Asyżem, zwaną również krzyżem św. Franciszka. Nawiązuje także do witraża z Kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku, gdzie rodziła się Krucjata. (inf. A. Szewczyk)
zdjęcia