Życzenia Paschalne Diakonii Liturgicznej

Życzenia z Centralnej Diakonii Liturgicznej, do których się dołączamy, wierząc, że umiłowanie liturgii, jakie nas wypełnia, nasze poznawanie i pragnienie życia liturgią, pomogą nam wszystkim przeżyć tegoroczne Święte Triduum Paschalne pięknie, świadomie, radośnie, również w warunkach domowych, a Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi nasze Rodziny i napełnia odwagą, nadzieją, miłością i pokojem. Tego wszystkim i sobie serdecznie życzymy.

DDL: Ania i Darek Porazik i ks. Maciej Wagner, który wszystkich zapewnia o swojej kapłańskiej i wstawienniczej modlitwie!

Dobrej Paschy!

 

Szczęść Boże. Kilka słów od diakoni rekolekcyjnej.

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,5)
To zdanie chcemy Wam zostawić.
Sami też chcemy się go złapać.
Bo choć Kościół Ewangelię z tym zdaniem czyta w Boże Narodzenie, to przecież ta prawda, o Świetle, którego ciemność nie ogarnia, jest paschalna.
A przy tym wiąże się z naszym ruchem – Ruchem ŚWIATŁO-Życie.

To jest przedziwny Wielki Post, chyba wszyscy tak go przeżywamy.
Cieszymy się, że tuż przed wprowadzeniem tych rozmaitych ograniczeń, Pan Bóg pozwolił nam jeszcze się zobaczyć – co prawda już pośród różnych pytań, ale też z prostą radością ze spotkania po feriach.
Planów mamy mnóstwo, wiemy, że zawsze Pan je weryfikuje – staramy się być tego świadomi, ale w tych tygodniach dzieje się to tak mocno, że może niejeden z nas traci nadzieję, gubi grunt pod nogami.
Dlatego tym mocniej trzeba nam przypominać sobie to zdanie – Jezus jest Światłem Świata, żadna ciemność nie jest tego w stanie zmienić.
Żyjemy w rzeczywistości paschalnej, w której jest obumieranie, ogołocenie, jasne.
Ale jest też nadzieja na Nowe Życie.

Nie tracimy nadziei, że z naszych różnych planów jeszcze coś wyjdzie!
Nie tracimy nadziei, że Pan Bóg pomoże nam przez ten czas przejść – na Jego zasadach i warunkach.
On ma cudowny plan dla mojego życia, czyż nie?
Dobrze teraz sobie to codziennie uświadamiać i z jeszcze większą gorliwością, ufnością i przekonaniem stawać codziennie do modlitwy.

W tym czasie trzeba nam – szczególnie dla naszych rodzin – być świadkami Światła, które przemienia życie.

Jezus Zmartwychwstał, On jest naszą mocą.
On jest cieniem przy naszym boku (por. Ps 121,5).

Bądźmy blisko siebie w modlitwie!

My ze swej strony zapewniamy o codzienne modlitwie za Was!

Chcielibyśmy też poinformować że najbliższe spotkanie diakoni rekolekcyjnej, które przypadało na 14 kwietnia, nie odbędzie się z wiadomych względów.

Pozdrawiamy serdecznie!
Ksiądz Wojciech wraz z Agnieszką i Przemkiem

KOMUNIKAT !

Droga Wspólnoto!
Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną pielgrzymkę Domowego Kościoła do Kalisza w takiej formie, jak to było dotychczas, czyli z naszą fizyczną obecnością w Sanktuarium Świętego Józefa w dniu 16 maja. Pragniemy jednak w tym dniu być razem – stąd prosimy, nie wykreślajcie tego wydarzenia z kalendarza. Pielgrzymka przybierze inną formę: przewidziana konferencja będzie dostępna dla wszystkich do odsłuchania (a może i obejrzenia), akt zawierzenia św. Józefowi też będzie miał miejsce, ale w naszych rodzinach,… O wszystkich planowanych elementach będziemy informować bliżej tego spotkania. Ufamy, że św. Jan Paweł II, w którego słowa w szczególny sposób chcieliśmy się wsłuchać w czasie tego spotkania, będzie czuwał nad naszymi rodzinami i wskazywał drogę do świętości.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Rozważania drogi krzyżowej w Glinnej

Droga Krzyżowa Glinna 2020 r

Rozważania te przygotowały wszystkie rejony i miały zostać odczytane podczas drogi krzyżowej.

Mamy nadzieję, że pomogą one przeżywać nadchodzący Wielki Tydzień.

Pozdrawiamy w Panu.

Ania i Hubert Kowalewscy

Drodzy Braci i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

1. Przeżywamy niezwykły czas Wielkiego Postu, tak bardzo naznaczony pandemią koronawirusa. Wiemy, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą jedyne w swoim rodzaju: bez uroczystych celebracji liturgicznych, a dla wielu, również bez sakramentów świętych. Przeważająca większość ludzi wierzących w Polsce uczestniczy w liturgii transmitowanej przez mass media. Mamy świadomość, jak istotne dla naszego Ruchu jest przeżycie Triduum Paschalnego – najważniejszego obchodu liturgicznego w ciągu roku. Dlatego w ramach akcji: „Pascha z ojcem Franciszkiem” chcemy zaprosić wszystkich do korzystania z materiałów, które od Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej, będą umieszczane na stronie Ruchu: www.oaza.pl. W kilku częściach, w formie zarówno tekstowej, jak i plików audio, zostaną udostępnione konferencje i homilie Założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego, odnoszące się do tego okresu liturgicznego. Proszę o przekazanie tej informacji za pomocą różnych mediów elektronicznych wszystkim osobom zainteresowanym pogłębionym przeżywaniem Wielkiego Tygodnia oraz Oktawy Wielkanocnej.

2. Zachęcamy wszystkich do różnorodnych czynów inspirowanych potrzebami bliźnich, a więc zarówno do pomocy konkretnym osobom, jak i do włączania się w różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, m.in. na środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny, np. respiratory itp. W porozumieniu z opiekunem naszego Ruchu, ks. biskupem Krzysztofem Włodarczykiem informuję, że jako Ruch nie będziemy organizować dodatkowych zbiórek na ten cel, natomiast zachęcamy wszystkich do włączenia się w tego rodzaju akcje organizowane przez poszczególne diecezje lub Caritas.

3. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy dwudziestą rocznicę sprowadzenia szczątków doczesnych ks. Franciszka Blachnickiego do Krościenka. Dla mnie ten fakt łączy się ze szczególną troską, aby miejsce to w coraz pełniejszym stopniu stawało się centrum ewangelizacji i posoborowej odnowy Kościoła. Informowałem już, że 12 marca br. Stowarzyszenie Diakonia podpisało porozumienie o wielomilionowej dotacji, w ramach Centrum Ekologii Integralnej, na budowę nowego obiektu u podnóża Kopiej Górki. Od tego dnia cały czas – wraz z Ekonomem Ruchu i naszymi współpracownikami – czynimy starania, aby sprostać trudnym wymaganiom formalnym związanym z tym projektem. Jednocześnie wyjaśniam, że w ramach tzw. wkładu własnego Stowarzyszenie zobowiązało się do pozyskania niemal 9 % całkowitych kosztów inwestycji. Po uwzględnieniu już zainwestowanych pieniędzy musimy jeszcze „dozbierać” – do jesieni 2022 roku – ponad 600 000 zł. Podejmujemy to wyzwanie z wiarą, że właśnie do takiego dzieła Bóg nas dzisiaj wzywa. Będziemy wdzięczni za każdy dar złożony na ten cel. Można to zrobić m.in. poprzez działający już od miesiąca portal: www.wspieram.oaza.pl , który organizuje też zbiórki na różne inne cele związane z funkcjonowaniem i dziełami apostolskimi prowadzonymi przez nasz Ruch.

Niech Chrystus, którego krzyż przyniósł zbawienie całemu światu, dodaje nam sił, abyśmy w tym niezwykłym czasie próby, okazali się prawdziwie Jego uczniami. Błogosławionej Paschy AD 2020!

Ks. Marek Sędek
Kopia Górka 2020-04-04