Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Niebuszewo

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Niebuszewo przeżywaliśmy 13 marca, gościnnie w katedrze, dużej i przestronnej, zapewniającej zastosowanie odpowiedniego dystansu.
O godz. 11.00 nasza para rejonowa Jola i Andrzej Marcyniukowie przywitali nas razem z moderatorem rejonu ks. Adrianem Czarneckim. Rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty a następnie ks. Adrian w krótkiej konferencji wprowadził nas w temat dnia skupienia. Podkreślił m. in. potrzebę miłości jako fundamentu powstawania nowej wspólnoty, zwrócił uwagę na elementy katechumenatu: Słowo Boże, modlitwę, liturgię, przemianę, świadectwo i diakonię oraz możliwość ich rozwijania w rodzinie jako Kościele Domowym.
Następnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu mogliśmy w Namiocie Spotkania rozważać słowa z 1 Listu św. Piotra odpowiadając sobie na pytania:
Co dla Ciebie oznacza przynależność do wybranego plemienia, królewskiego kapłaństwa?
Jak wzrastasz, w jaki sposób włączasz się w budowanie Kościoła?
O godz. 12.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii koncelebrowanej przez ks. Adriana oraz ks. prałata Jana Kazieczko. Przy licznym zaangażowaniu członków DK w posługę liturgiczną, prowadzenie śpiewu, przygotowanie komentarzy, czytania czy modlitwy powszechnej przeżyliśmy piękną liturgię we wspólnocie rejonowej.
Przy zachowaniu dystansu, z maseczkami na twarzy, spragnieni swojej obecności, byliśmy szczęśliwi i wdzięczni za to spotkanie. Uśmiechaliśmy się do siebie niewidocznie pod maseczkami ale uśmiechy te widzieliśmy w swoich oczach.
Anna Porazik

kilka zdjęć

Życzenia dla księdza Wojciecha

W uroczystość św. Wojciecha błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask płynących przez wstawiennictwo świętego Patrona,
Moderatorowi Ruchu Światło – Życie ks. Wojciechowi Koladyńskiemu
życzą małżeństwa i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła.

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Gumieńce-Pomorzany

W sobotę 13 marca gościliśmy w parafii pw. Przemienienia Pańskiego na Wielkopostnym Dniu Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 15-tej koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie w trakcie konferencji ks. Łukasz Śniady przybliżył nam temat Nowej Wspólnoty, wprowadzając nas jednocześnie w Namiot Spotkania. Adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozważaliśmy słowo z Pierwszego Listu Św. Piotra. Spotkanie uwieńczyła Eucharystia, którą sprawował ks. Piotr Sobczyński, głosząc kazanie nawiązujące do tematu dnia.
Magdalena i Piotr Kotas

fotorelacja

„Chrystus Zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest”.

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Na ten czas Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Wam pokoju, miłości i darów płynących z Chrystusowego Krzyża.
Niech Pan Nasz, który zwyciężył szatana i zło, będzie dla Was i Waszych
rodzin źródłem nowego życia, początkiem wszelkiej przemiany i duchowego
wzrostu. Niech błogosławi Wam łaską zdrowia i siłami w pokonywaniu
codziennych trudów.

On zmartwychwstał i jest z nami. Niech ta radość wypełnia Wasze serca ku
dojrzałości w Nim.

 

Anna i Hubert Kowalewscy – para diecezjalna DK

ks. Piotr Listwoń – Moderator Diecezjalny DK