Jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami i uczniami Chrystusa,

gdy potrafimy swoje problemy życiowe

rozwiązywać w świetle Słowa Bożego

Ks. Franciszek Blachnicki