Jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami i uczniami Chrystusa, gdy potrafimy swoje codzienne problemy życiowe rozwiązywać w świetle Słowa Bożego.

ks. Franciszek Blachnicki