Zakończenie roku pracy w rejonie Majowe

Zakończenie roku pracy rejon Majowe

Uroczyste zakończenie roku pracy naszego rejonu rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią. Czytania z dnia pięknie wpisały się w ten dzień ostatniej mszy św. naszego rejonu Majowe. Od września już rejonu Słoneczne.

Jezus zostawia słowo ,,Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Do kogo lub do czego najczęściej lgnie moje serce? Co możemy powiedzieć o obecnym stanie naszego serca? Co w nim dominuje? W swoich wyborach musimy być zdecydowani. Musimy wybierać Jezusa!

Po Eucharystii spotkaliśmy się na Agapie. Dobrze było się znów spotkać ze wspólnotą, powspominać i pośmiać. Podziękowaniom nie było końca.

Dziękujemy całej wspólnocie za ten piękny czas!

Kasia i Arek
Fotorelacja

Wigilia zesłania Ducha Św. w rejonie Majowe

Wigilia zesłania Ducha Świętego w rejonie Majowe.

Uroczyste oczekiwanie rozpoczęliśmy Eucharystią w parafii Opatrzności Bożej na osiedlu Majowym. Brały w niej udział wspólnota DK z rejonu Słoneczne, Odnowa w Duchu Świętym i Róża Różańcowa. Modliliśmy się w intencji wszystkich wspólnot, podobnie jak uczniowie w Wieczerniku zebrani po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Maryja, Matka Chrystusa oraz ci, którzy stanowili w Jerozolimie pierwszy zalążek wspólnoty chrześcijańskiej.

Po mszy świętej czuwanie modlitewne przeplatane pięknym śpiewem Dawida wraz z dziećmi Anią i Piotrkiem, umocniło w nas wszystkich Ducha Jedności. Wraz z świętym Janem Pawłem II rozważaliśmy tajemnicę Ducha Świętego uwielbiając Trzecią Osobę Trójcy Świętej.

Ksiądz Tadeusz Szponar pięknie wprowadził nas w rozważanie tajemnicy różańca świętego.Wraz z Maryją modliliśmy się i błagaliśmy Jej Syna o dar Ducha Świętego. Ona jest zawsze z nami jako troskliwa Matka, która nie może oprzeć się prośbom swoich dzieci.

Rozważaliśmy tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Prosiliśmy Go, aby przychodził do naszych serc, czynił w nas swój pokój, miłość i radość.

Przyzywaliśmy Ducha Świętego prosząc:
O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.

Modliliśmy się także o odnowienie poszczególnych darów, podchodząc kolejno do ołtarza, w zależności od tego dla kogo ten dar jest najważniejszy, dodawaliśmy kadzidło do kadzielnicy.

Wołaliśmy do Ducha Świętego prosząc za Ojcem Świętym, Janem Pawłem II słowami zapisanymi na rok przed jego śmiercią.Na koniec uwielbialiśmy Ducha Świętego, zebrani w Jedności ze wszystkimi wspólnotami wokół ołtarza:

Przyjdź, Duchu czcigodny i wszechmocny,
któryś uczynił wszystko.
Wszystko trzymasz w swej ręce,
Ty, który jesteś ponad wszelką mądrość i moc.
Nikt nie może Cię opisać ani pojąć, ani zgłębić.
Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty.
Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły.

Bóg zapłać za ten czas! Kasia i Arek.

Fotorelacja

Modlitwa na cmentarzu Szczecin Dąbie – 07.11.2021

Tradycją kręgów DK jest uczestnictwo w modlitwie za wszystkich zmarłych wraz ze wspólnotą wiernych z naszych parafii na prawobrzeżu Szczecina. Jak co roku spotkaliśmy się w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych na cmentarzu w Dąbiu, by modlić się za dusze wszystkich zmarłych. Spotkaliśmy się o godz. 15.00 by rozpocząć procesję modlitewną i z refleksją oddać Panu tych co odeszli. Modląc się za zmarłych upraszaliśmy też potrzebne łaski dla siebie.

Podczas pierwszej stacji wspominaliśmy zmarłych kapłanów i braci. Niedawno do Pana odeszli m.in. ś.p ks. Marek Piotrowski, ś.p ks Piotr Leśniak którzy byli opiekunami kręgów DK w rejonie Majowe-Załom. Kolejne stacje to modlitwy za zmarlych rodziców i przodków, za zmarłych krewnych i dobrodziejów, za poległych i ofiary wojny i za wszystkich dalszych zmarłych.

Szliśmy w zadumie rozważając tajemnice różańca świętego. Z nostalgią wspominaliśmy tych, którzy jeszcze tak niedawno byli z nami, a wiarę których znał tylko Bóg.

Mogliśmy z całą wspólnotą przeżyć piękny czas, modlitwę, wspólny śpiew, w towarzystwie kapłanów z naszego rejonu – ks. Dariusz Kilian, Ksiądz Tadeusz Szponar, ks. Daniel Socik.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…

Kilka zdjęć z cmentarza

Kasia i Arek Bieleninik rejon Majowe-Załom-Wielgowo.

Pielgrzymka rodzin Rejonu Majowe do Starej Dąbrowy do Św. Józefa Oblubieńca NMP

15.05.2021 odbyliśmy pielgrzymkę do Starej Dąbrowy do parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Od progu przywitały nas znajome i nieznajome, ale uśmiechnięte twarze i od razu poczuliśmy się jak w domu, mimo iż była to nasza pierwsza rejonowa pielgrzymka. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty i przedstawieniem wszystkich uczestników tego błogosławionego czasu. Jesteśmy młodym małżeństwem rozpoczynającym swoją drogę w Domowym Kościele, a zawiązanie wspólnoty pozwoliło nam poznać się nawzajem i stworzyć piękną wspólnotę modlitewną. Miejsce w którym się zgromadziliśmy było niezwykłe, gdyż parafia ma dwóch szczególnych patronów: Józefa i Maryję. Tych dwoje towarzyszyło nam przez cały dzień tych rekolekcji. W duchowe rozważania wprowadził nas ksiądz Witold Seredyński, proboszcz tamtejszej parafii, który przybliżył nam osobę św. Józefa. Człowieka wybranego przez Boga do pełnienia roli ojca Syna Bożego. Człowieka, który bezgranicznie kochał Maryję i który był otwarty na Słowo kierowane do niego przez Boga zwłaszcza w snach. Opiekuna, który poprzez stały kontakt z Bogiem był w stanie uchronić swoją rodzinę nie używając ani miecza, ani siły. Ksiądz Witold skierował też nasze serca na poddanie ich Bogu, abyśmy byli posłuszni, czyli wsłuchiwali się w słowo Boga oraz upokorzeni, czyli pełni pokory względem jego planów. Podkreślił również rodzicielski udział w wychowaniu dzieci, aby uczyć je upokorzenia i posłuszeństwa względem nas i względem Boga, aby wskazywać im, że przez mamę, która troszczy się o miłość, relacje i ognisko domowe przemawia do nich Maryja, a przez tatę sam Pan Jezus pokazujący drogę, którą należy kroczyć oraz chroniący swoją rodzinę. Uwieńczeniem naszego spotkania była Eucharystia i zawierzenie nas i naszych rodzin w ręce Maryi oraz świętego Józefa.
Pielgrzymka do św. Józefa pozwoliła nam poczuć się jak na jednodniowych rekolekcjach z najlepszymi patronami rodzin, umocniła nas i dała nam siły na dalszą duchową drogę. Rzeczą, która utkwiła nam w naszych sercach jest to, że Bóg zawsze ma z nami kontakt, tylko my sami go utrudniamy. Że mamy się upokorzyć oraz być posłusznymi woli Bożej, a Św. Józef patron tego miejsca oraz całego roku liturgicznego jest wzorem tej postawy i wraz z Maryją ukazują nam jak należy żyć, oddając się całkowicie Bogu.
Zgadzamy się również ze słowami ks. Witolda że Domowy Kościół to droga dla nas i to właśnie na TE CZASY.
Agata i Kamil Kandybowicz

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Majowe

,, Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości” – ks. Franciszek Blachnicki

Podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty rejonu Majowe w szczególny sposób modliliśmy się za wspólnoty Ruchu, wszystkie małżeństwa i kapłanów z naszej diecezji i rejonu.
Konferencja, którą wygłosił nasz moderator, ks. Dariusz Kilijan w sposób jasny i konkretny przybliżyła nam pojęcie nowej wspólnoty, która może powstać tylko na fundamencie miłości.
W trakcie wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem podczas Namiotu Spotkania doświadczyliśmy obecności samego Chrystusa. W czasie przeżywania Eucharystii Pan objawił się w Swoim słowie. W słowie, które daje nowe życie.
Dziękujemy za ten piękny czas, za wspólnotę, za wszystkie małżeństwa, kapłanów dzięki którym wzrastamy w wierze, wciąż na nowo, każdego dnia.
Kasia i Arek.

34. rocznica śmierci ks. F. Blachnickiego w Rejonie Majowe

Fotorelacja Krystyny Zawal z tego wydarzenia.

Refleksje uczestników spotkania:

„Służę więc jestem”.
W sobotni wieczór 27.02.2021 r. w parafii pw. Opatrzności Bożej ze wspólnotą DK, Młodzieżą Oazową i Dziećmi Bożymi przeżywaliśmy Eucharystię ku pamięci Założyciela naszego Ruchu Światło-Życie, czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.
Zbiegło się to dokładnie w 34 rocznicę śmierci naszego Założyciela.
Msza św. była ubogacona śpiewem scholi, udziałem służby liturgicznej ołtarza oraz komentarzami przygotowanymi przez Młodzież Oazową.
W homilii Ks. Proboszcz Tadeusz nie omieszkał wspomnieć o wkładzie i zasługach Ks. Franciszka Blachnickiego w budowie żywego Kościoła w Polsce.
Po zakończonej Eucharystii nasza para rejonowa Kasia i Arek przedstawiła w krótki, aczkolwiek bardzo piękny sposób ( slajdy) życie, działalność i służbę Ks. Franciszka.
Dzięki temu mogliśmy przypomnieć sobie i utrwalić czym zajmował się Ks. Blachnicki i jaki miał wkład w kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych, a przede wszystkim w rozwój duchowy młodego pokolenia Polaków.
Owocem jego działalności jest dla nas osobiście fakt bycia w DK od ponad 32 lat.
Mamy nadzieję, że w przededniu rocznicy 100-lecia urodzin ks. Blachnickiego ( 24 marca) będziemy pragnęli w domowym zaciszu jeszcze bardziej i wnikliwiej poznać dorobek duchowy naszego Założyciela i z radością wdrażać go w naszym życiu.
Marysia i Leszek

„Ocalony, by ocalić wielu”
Księdza Franciszku Blachnickiego – zna każdy. O jego dziełach, książkach, krucjacie – słyszymy na wszystkich rekolekcjach. Ten niepozorny człowiek, o wielkim duchu, jest ciągle żywy i obecny w naszych myślach, sercach i podejmowanych działaniach.
Dlatego msza święta – 27.02.2021 r. w rocznicę jego śmierci, w parafii p.w. Opatrzności Bożej na osiedlu Majowym, zgromadziła tak wielu członków Domowego Kościoła…. – by jeszcze raz poczuć charyzmę, siłę i odwagę tego niepokornego kapłana. Para rejonowa – Arek i Kasia Bieleninikowie (z całą rodziną) przygotowali dla nas dodatkowe atrakcje: pokaz slajdów, trochę poezji i złotych myśli księdza Blachnickiego. W tym dniu mogliśmy czerpać garściami z obfitości słowa czytanego, śpiewanego i recytowanego.
Postawa księdza Franciszka Blachnickiego inspiruje, także nas – przecież od lat pomaga naszym rodzinom w odnalezieniu światła w drodze do Pana, uczy służby w żywej wspólnocie Kościoła. A my próbujemy sprostać tym wyzwaniom.
Do czego potrzebna jest nam wspólnota, jaka rolę spełnia we współczesnym świecie? Często nie zastanawiamy się nad znaczeniem tego słowa, a czasami o nim zupełnie zapominamy, w natłoku codziennych zajęć. Szczególnie dzisiaj, w czasie pandemii, zamknięci, trochę od siebie odseparowani z obawy o nasze zdrowie i zdrowie naszych najbliższych.
Podejmujemy służbę na co dzień w naszych rodzinach i kręgach – w domowych obowiązkach, pracy i wychowywaniu dzieci. Często nie mamy siły pomyśleć o innych… A wspólnota – to także ludzie, których spotykamy na co dzień, którzy mieszkają obok, z którymi pracujemy. Czy mamy dla nich czas? Czy możemy poświęcić chwilę na zatrzymanie się, rozmowę?
Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj pielęgnowanie relacji i więzi, tych rodzinnych, a także tych wspólnotowych. Czasami wystarczy rozmowa telefoniczna, może dłuższy spacer, uśmiech…
Wspólnota jest nam potrzebna – w tych trudnych czasach. Tu możemy trwać razem na modlitwie, zasłuchać się w Boże Słowo, nabrać sił do codziennych działań.
Ksiądz Blachnicki wierzył, że Bóg ma swój odwieczny plan i tym planem obejmuje każdego z nas. Te słowa nabierają szczególnej mocy dzisiaj – kiedy musimy mocno zaufać Bogu i poddać swoje życie jego woli. Wierzyć, że ten trudny czas, ma też nas czegoś nauczyć.
Ksiądz Blachnicki ocalił pojęcie wspólnoty (małżeństwa, rodziny, kręgu Domowego Kościoła) – czyli trwania razem, mimo przeciwności…
Niech Pan nas umacnia swoim słowem i mocą na ten wielkopostny czas. Niech przywraca nam radość z bycia razem. Niech w tym czasie nie zabraknie odruchów serca i drobnych gestów wyciągniętej dłoni.
Monika i Sławek

Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Majowe

Piąty grudnia 2020 r. Kościół pw. Opatrzności Bożej na osiedlu Majowe. W kościele sporo osób, dużo znajomych twarzy ze wspólnoty DK ale są i inne osoby. Dochodzi godzina 15. Gospodarz, ks. prałat Tadeusz wita wszystkich przybyłych „w tę pierwszą sobotę miesiąca – czas Adwentu, gdy pragniemy zawierzyć wszystkie nasze sprawy Niepokalanej, naszej najlepszej Matce, nasze comiesięczne spotkanie KWC oraz Adwentowy Dzień Skupienia dzisiaj przeżywamy wraz ze wspólnotą AA i wspólnotą DK…”
Jeszcze ks. Tadeusz przedstawia program i pozdrawia tych, co łączą się z nami duchowo poprzez transmisje internetowe (oczywiście z machaniem ręką w stronę kamer). Wita nas także Arek w imieniu swoim i Kasi (niestety Kasia na izolacji – ale tylko do Mikołaja).
– „Oto jestem, wyciągam ręce swe, oto jestem przyjdź do mnie, oto jestem otwieram serce me, we mnie ukojenie znajdzie dusza Twa…” – śpiewa Małgosia (gra także na gitarze) i Stanisław ze wspólnoty AA, rozpoczynając prowadzoną przez ks. Artura koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Nachodzi mnie refleksja, bo jestem dzisiaj tu, w Twoim Domu Panie, chociaż tłumy „przewalają” się przez galerie handlowe, markety i całą siec handlową. Ludzi ogarnął amok zakupów – a może to odreagowanie na wcześniej zamknięte galerie?, a może to jutrzejszy Mikołaj? a może to już tradycja spędzania wolnego od pracy dnia? I tu przypominają mi się słowa ks. Artura – „cóż z tego że ręce masz pełne (zakupów), skoro serce twe jest puste”.
Koronka przeplatana jest pieśniami w wykonaniu ww. Duetu, lecz najbardziej poruszają mnie słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane przez ks. Artura w czasie śpiewu „Ubi caritas et amor… Tam, gdzie miłość jest…) A jaka jest Twoja miłość…? – pyta ks. Artur – „do żony, męża, sióstr i braci, do tych co Ciebie skrzywdzili? Kończy cytatem św. Pawła „… miłość wszystko zrozumie, miłość nigdy nie ustaje”.
Po adoracji Najświętszego Sakramentu, krótka konferencja ks. Tadeusza poprzedzona fragmentem z listu do Rzymian. „W tym dniu skupienia Adwentu 2020 chcemy zatrzymać się na naszym rozumieniu wiary” – to motyw przewodni konferencji – „bo wiara bez uczynków jest martwa.” Następnie omawia różne postawy chrześcijanina, uświadamiając nam, że trzeba pełnego zaangażowania, by wzrastać w świętości. Kończy podkreślając, że „… najważniejsza jest miłość – bo Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, by każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne.”
Krótka modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem kończy pierwszą część naszego spotkania. Patrzę na zegarek – jest prawie 16. Nie chce mi się wierzyć, że tak szybko minęła ta pierwsza część i prawdę mówiąc czuję niedosyt – za mało czasu na adorację własną.
Rozpoczyna się Msza św. Koncelebrowana, podczas której ks. Dariusz modli się w intencji Ani Kowalewskiej w rocznicę jej urodzin. W homilii ks. Tadeusz powtarza, że przywołał nas dziś tu Pan Jezus i jesteśmy tu pomimo wielu pokus i przeciwności. Bo czas pandemii sprawił, że wielu się bardzo zagubiło. Kończy mówiąc „… jesteście wybrani, i ta świadomość niech sprawi, byście szli i głosili, że bliskie jest Królestwo Niebieskie”.
Po Mszy Św. mamy jeszcze zaproszenie do nietypowego dzielenia się opłatkiem – każdy sam bierze z koszyka mały kawałek opłatka.
Nietypowe to spotkanie w okresie pandemii, z „okrojonym” programem, w odległości wymuszonej dystansem, w maseczkach na twarzy, ale ci co przyszli chyba nie wyobrażali sobie, żeby dzisiejszego dnia nie przeżyć razem ze wspólnotą. Poczuliśmy, że osoby ze wspólnoty AA są nam bliskie, a ich śpiew (zwłaszcza „Santa Maria” na zakończenie) wzbogacił nasze spotkanie.
Sytuacja sprawiła, że nie było tradycyjnego spotkania agapowego, zabrakło bezpośrednich towarzyskich rozmów, nie odśpiewaliśmy Ani „ Sto lat”, ale uświadomiliśmy sobie (może niektórzy po raz n-ty), że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy wybrani i co jest naszym najważniejszym celem.
Mimo tego, że w naszej wspólnocie równi służą równym, podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację tego spotkania, a w szczególności dla Kasi i Arka.
Szczęść Boże!

M.M. Sienkiewicz

kilka zdjęć

Nie bójcie się Krzyża!

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wielką radością. W dniach 8-13.06 2020r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Czekaliśmy na Krzyż już od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o rozpoczętej peregrynacji w naszej diecezji. Pragnienie przyjęcia Krzyża w rejonie wzrastało z dnia na dzień. Niestety pandemia spowodowała, że peregrynacja została wstrzymana. Bardzo chcieliśmy obdarować Krzyżem KWC całą naszą wspólnotę parafialną i wreszcie się doczekaliśmy. Krzyż gościł w parafii Przemienienia Pańskiego w Załomiu prawie 2 tygodnie!
Wielkie podziękowania składamy na ręce naszego księdza proboszcza, opiekuna trzech kręgów DK w naszej parafii ks. Dariusza Kiljana. Wspierał nas od początku, dodawał sił, modlił się z nami.
Wielkim przeżyciem dla mnie i mojego męża było to, że Krzyż był obecny podczas procesji święta Najświętszego Serca i Krwi (Bożego Ciała). Niosły go naprzemiennie przedstawiciele wszystkich wspólnot naszej parafii.
Krzyż KWC był obecny na codziennej Eucharystii, a zwłaszcza w piątek po Bożym Ciele podczas modlitwy, drogi krzyżowej i adoracji w intencji uzależnionych i zniewolonych. Na zakończenie peregrynacji odbyła się uroczysta Eucharystia podczas której jedna osoba z naszej parafii złożyła deklarację i została członkiem KWC. Chwała Panu!
I jeszcze przez kolejne dni kolejnego tygodnia, Krzyż peregrynował po wspólnotach rodzinnych. Gościł w domach wspólnoty DK, wspólnoty neokatechumenalnej, wspólnoty Róży Różańcowej. Zatroszczyliśmy się o to, by jak najwięcej osób mogło modlić się i powierzać całą naszą parafię, nasze rodziny w modlitwie prosząc Pana o wyzwolenie z nałogów, lęków i zniewoleń.
Dziękujemy Panu – ja i mój mąż, a także cała nasza rodzina, nasze dzieci, które były z nami cały czas, za te ,,rekolekcje”, za ten czas, za te łaski które otrzymaliśmy podczas naszego bycia z Krzyżem KWC. Pan działa. Jest wśród nas. Krzyż jeszcze peregrynuje, obdarza łaskami.
Zapraszamy bardzo serdecznie na msze święte KWC, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w parafii Opatrzności Bożej na osiedlu Majowym.
Kasia i Arek Bieleninik para rejonowa rejon Majowe.

zdjęcia (2, 3)

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości

Tegoroczne Adwentowe Dni Skupienia przeżywaliśmy z całą naszą wspólnotą w kościele p.w Opatrzności Bożej na oś. Majowym. To był piękny czas! Obecność Pana wśród nas odczuliśmy już podczas zawiązania wspólnoty. Wszystkie kręgi DK z naszego rejonu przedstawiały się, przypominając swoje imiona, staż kręgu, staż trwania małżeństwa. Poczuliśmy, że tworzymy rodzinę!
Katechezę wygłosił gospodarz parafii, a jednocześnie ks. moderator kręgów na oś Majowym Tadeusz Szponar. Nawiązując do tematu, który przewodził Dniom Skupienia – Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości, zwrócił się do nas wszystkich, do tych, którzy otrzymaliśmy łaski i różnorakie dary, byśmy trwali w modlitwie, w zadośćuczynieniu, w podejmowaniu inicjatywy jakim jest Krucjata. Poprzez własne świadectwo, głoszenie ewangelii powinniśmy dotrzeć i nieść Chrystusa wszystkim tym, którzy trwają w nałogach alkoholizmu, nikotynizmu i innych nałogów, które poniżają godność człowieka i czynią go niewolnikiem.
Podczas spotkań w grupach rozważaliśmy historię Gedeona. Ukazane widmo zagłady narodu możemy odnieść do nas wszystkich, żyjących we współczesnym świecie. Metody ,,ludzkie” okazują się nieskuteczne. Bóg wybiera garstkę ludzi, którzy są wolni od lęku. On inspiruje do działania. Rozmawialiśmy także o dziele KWC, odpowiadaliśmy sobie na pytania: ,,Jak rozumiemy dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka?”, przypominaliśmy patronów i poszczególne symbole związane z KWC.
Podczas Namiotu Spotkania pochyliliśmy się na nowo nad słowami Modlitwy Zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Czytając ją podczas spotkań kręgu, nie zawsze z uwagą mamy czas, aby zatrzymać się nad jej treścią. Namiot Spotkania to był ten czas dany na przemyślenia w bliskości z Panem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie . Osobiście, Pan poruszył me serce podczas rozważań słów: ,,uświadamiamy sobie wieloraką niewolę…, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci”. Jeśli swoje zniewolenia oddam Chrystusowi, stojąc pod krzyżem razem z Nim, jednocząc się z Nim w miłości, będę mogła wyzwolić nie tylko siebie, ale i innych braci!
Podczas godziny świadectw Arek podzielił się z całą wspólnotą czym jest dla niego trwanie w KWC.
Wielką radością dla całej wspólnoty było wspólne przeżywanie Eucharystii, którą ubogaciła piękna oprawa muzyczna. Podczas Eucharystii Emilka i Tomek złożyli uroczyście deklaracje KWC, a my śpiewaliśmy ,,Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj, mężne w walce ze złem!”. Wielka radość i wielkie przeżycie. Wojsko Gedeona rośnie w siłę! Dopełnieniem wszystkich przeżyć było wspólne przeżywanie Agapy. Wspólne rozmowy, gościnność ks. Tadeusza, radość ze wspólnego przebywania napełniało nas radością, że Pan jest wśród nas! Panie dziękujemy Ci za ten czas!
Kasia i Arek