Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, która proponuje małżeństwom sakramentalnym codziennie uświęcanie się poprzez realizację następujących zobowiązań:

  • codzienny Namiot Spotkania jako modlitwa osobista,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Członkowie DK spotykają się raz w miesiącu w spotkaniach formacyjnych, na których w obecności księdza moderatora dzielą się pomiędzy sobą troskami i radościami życia codziennego, wzrostem duchowym dzięki realizacji zobowiązań oraz omawiają wybrany temat.

W spotkaniach uczestniczy od 4 do 7 małżeństw tworząc Krąg Domowego Kościoła.

Zasadnicza formacja odbywa się w małżeństwach, które zapraszają Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela do codziennego życia.

Pomoc we wspólnym rozwoju duchowym stanowią zobowiązania.