Odpowiedzialni: Alina i Radosław Rusinek, ks. Daniel Sacik

e-mail: alarusinek@op.pl

 

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Spotkania Diecezjalnej Diakonii Modlitwy w obecnym roku formacyjnym planowo będą się odbywać w trzecim tygodniu miesiąca w kaplicy Domu Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym przy ulicy Rydla 63. Terminy każdorazowo będą uzgadniane i publikowane na tej stronie.

Termin ostatniego spotkania w tym roku formacyjnym: czwartek 12.06.2024 godz. 19.00

Jednocześnie informujemy o możliwości przesyłania intencji do modlitwy wstawienniczej na nasz adres mailowy, telefonicznie lub SMS na nr tel.: 609615874.