Niedziela Chrztu Pańskiego – Świadectwo i fotorelacja z AWSD – 09.01.2022

Galeria zdjęć autorstwa A. Szewczyka

Galeria zdjęć autorstwa H. Kaczmarka

Świadectwo Agaty i Tomasza

Na zaproszenie pary diecezjalnej Agnieszki i Przemka Gazińskich oraz księży moderatorów Wojciecha Koladyńskiego (diecezjalnego moderatora Ruchu Światło Życie) oraz Tomasza Gruszto (moderatora DK) przybyły do kościoła seminaryjnego małżeństwa formujące się w Domowym Kościele z całej diecezji szczecińsko – kamieńskiej. Nie zabrakło oczywiście młodzieży działającej w Ruchu, a diakonia muzyczna ubogaciła to wydarzenie grą i śpiewem na chwałę Panu. Okazja na spotkanie nie byle jaka – niedziela Chrztu Pańskiego, która w Ruchu przeżywana jest jako Niedziela Chrystusa Sługi.  Uroczystą Eucharystię sprawowano w intencji Ruchu, ale przede wszystkim w intencji wszystkich odpowiedzialnych, w tym par animatorskich oraz moderatorów. Na wstępie mszy świętej ksiądz Wojciech zaznaczył,  że zbliżamy się powoli do półmetka roku formacyjnego i jednocześnie zachęcał zebranych do nieustawania w wysiłkach prowadzących do wzrostu w wierze oraz w doskonaleniu się w służbie innym.

Wsłuchani w słowo rozważaliśmy tekst z księgi proroka Izajasza, który wzywa nas do przygotowania drogi Panu i jednocześnie zapowiada przyjście naszego Boga, który przyjdzie z wielką mocą , żeby nas zebrać w jedną owczarnię i odkupić. Z kolei Św. Paweł w liście do Tytusa przypomina nam, że nie z powodu naszych sprawiedliwych uczynków, ale wyłącznie ze względu na Boże miłosierdzie dostępujemy zbawienia. Z ewangelii w szczególny sposób trafiły do nas słowa św. Jana: „idzie mocniejszy…” – mocniejszy od grzechu i słabości człowieka i „…będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” jako zapowiedź przyjścia Tego, który będzie naszą mocą. Zapowiedź, która w tej samej chwili ziszcza się – Jezus, w którym Ojciec ma upodobanie zostaje obdarzony przez Duchem Świętym.

W homilii ksiądz Tomasz nawiązując do perykopy ewangelicznej zaznaczył, że jesteśmy względem Boga Jego dziećmi; każda i każdy z nas jesteśmy Jego umiłowaną córką i umiłowanym synem. Zaakcentował również scenę, w której Jezus czeka w kolejce – na pierwszy rzut oka podobny do innych ludzi, którzy chcieli przyjąć chrzest wyznając swoje grzechy. W rzeczywistości Bóg -Człowiek narodzony z Niepokalanej przyjmuje chrzest Janowy jako nasz obrońca i zbawiciel. Tym wyraźnym gestem – pełnym pokory – rozpoczyna też swoją działalność, misję zbawienia każdego człowieka.

Pouczeni słowem, w skupieniu wyczekując przemiany chleba i wina oraz przyjęcia Eucharystycznego Ciała Chrystusa i zespolenia się z nim poprzez sakrament komunii świętej, uczestniczyliśmy w dalszej części mszy świętej.

Po zakończeniu eucharystii zamiast zwyczajowej agapy, ze względu na czas pandemii, symbolicznie podzieliliśmy się chlebem przyniesionym jako jeden z darów ołtarza.

Niedziela Chrztu Świętego zakończyła okres Bożego Narodzenia i była dla nas okazją do odnowienia w sobie radości z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Agata i Tomasz Kłodawscy

Rejon Słoneczne