Świadectwo Agnieszki i Tomka

Dnia dziewiątego grudnia, w parafii Bożego Miłosierdzia w Stargardzie, odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty. Uczestniczyliśmy w tym dniu z trójką naszych dzieci. Zależy nam bardzo, aby nasze dzieci poznały co to jest wspólnota, aby integrowały się z innymi dziećmi. Uczymy je także, jak przeżywać adwent – czas oczekiwania na narodzenie Jezusa.

Następnym punktem dnia wspólnoty był namiot spotkania, podczas którego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, rozważając słowo Boże w ciszy kościelnej kaplicy. Mieliśmy także okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Po adoracji przyszedł czas na Mszę Świętą. Po Eucharystii udaliśmy się na agapę (przy gorącej zupie i słodkim poczęstunku).

Dziękujemy Bogu i wszystkim odpowiedzialnym za ADW. Dla naszej rodziny jest to zawsze wyczekiwany czas. Jest to dzień spotkania z szerszym gronem osób z Domowego Kościoła, możliwość poznania nowych osób, doświadczenie środowiska wiary i wspólnoty chrześcijańskiej. To czas łaski, czas “ładowania baterii”, czas wspólnotowego przygotowania się do Bożego Narodzenia, do narodzenia się Boga w naszych sercach.

Z Panem Bogiem
Agnieszka i Tomek