Świadectwo Anety i Piotra

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Gumieńce – Życie w świetle – DIAKONIA

Tegoroczny Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Gumieńce przeżywaliśmy w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Lwowskiej.
Zaczęliśmy od Namiotu Spotkania, w czasie którego rozważaliśmy przed Najświętszym Sakramentem fragment Listu Św. Jakuba (Jk 1,22-25).
W tym czasie odbyło się też, miejmy nadzieję owocne, oblężenie konfesjonału.
Eucharystię sprawował proboszcz Ks. Tomasz Motyka.

Wspomnienie Św. Kazimierza Królewicza stało się podstawą do rozważania postawy pokornej służby względem drugiego człowieka, poszukiwania mądrości i światła w modlitwie.

Konferencja wygłoszona przez Ks. Mariusza Słomińskiego nawiązała do fragmentu Ewangelii według Św. Mateusza o przemienieniu na Górze Tabor. Zauważyć prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością, odrzucić grzech, który to oblicze zaciera, otworzyć się na Bożą pomoc, wiara jako odpowiedź na rozeznanie daru otrzymanego od Stwórcy – oto elementy prowadzące do rozwoju postawy służby, na które zwrócił uwagę Ks. Mariusz.

Czas posługi, to również czas otrzymywania – tak można by podsumować świadectwo pary rejonowej, Heleny i Adama Borowskich.

Spotkanie w grupach było dalszym rozwinięciem tematu DIAKONII w naszej wspólnocie.

Aneta i Piotr