Świadectwo Urszuli i Adama

Wielkopostny Dzień Wspólnoty w Rejonie Stargard odbył się w dniu 4 marca 2023 r. przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie.

Spotkanie prowadziła para rejonowa Dagmara i Mariusz Markowscy, a naukę formacyjną i mszę świętą poprowadził ks. moderator Adam Bliźniuk. W trakcie spotkania w grupach dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami na temat owoców naszej przynależności do Domowego Kościoła oraz formach zaangażowania i służby na rzecz wspólnoty, kościoła i własnych rodzin. Dominującą formą zaangażowania było uczestnictwo w życiu parafii poprzez udział w liturgii, organizowanie modlitwy w czasie adoracji, udział w diakonii muzycznej, w diakonii Wyzwolenia Człowieka, udział w rekolekcjach, pełnienie posługi animatorskiej oraz modlitewne wsparcie dla rodzin i podejmowanych działań.

Wśród uczestników były małżeństwa zarówno młode z kilkuletnim stażem w Domowym Kościele, jak i z kilkudziesięcioletnim. Z podziwem słuchaliśmy świadectw małżeństw należących już ponad 30 lat do Wspólnoty. Wymiana doświadczeń w ramach możliwości zaangażowania w diakoniach Domowego Kościoła objęła także młodzież. W dyskusji pojawił się temat rozwiniętej formacji oazowej dla osób młodych w sąsiedniej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej i potrzebie zorganizowania podobnych działań w naszej diecezji w ramach Ruchu Światło-Życie.

Spotkanie zakończyło się agapą z ciepłymi napojami i przygotowanymi ciastami.

Był to na pewno błogosławiony czas, utwierdzający, że warto trwać w modlitwie i podejmować służbę, a tak po ludzku spotkać znajome twarze i dzielić się radością z innymi.

Urszula i Adam