WDW Rejonu Niebuszewo

Wielkopostny Dzień Wspólnoty w rejonie Niebuszewo odbył się 16 marca 2019 r. w kościele pw. Świętego Kazimierza.
Po krótkiej modlitwie ks. Tomasz Pieczyński wygłosił do zebranych w „salce pod plebanią” katechezę dotyczącą naszej ewangelizacji.
W swojej wypowiedzi, opierając się na materiałach Jacka Dudzica „Ewangelizacja w przedsionku” wspomniał o ludziach z przedsionka, do których może nie docierają słowa z ambony, dla których język prezbiterium może jest niezrozumiały. Dlatego jako członkowie Domowego Kościoła powinniśmy dotrzeć do nich i mówić ich językiem, mówić językiem przedsionka, tak by nas usłyszeli i zrozumieli.
W dalszej części katechezy ksiądz Tomasz przypomniał za księdzem Franciszkiem Blachnickim o wielkim nakazie Chrystusa, wielkim posłannictwie. My jako „apostołowie” jesteśmy zobowiązani do tego nakazu misyjnego w swoich środowiskach.
Po katechezie księdza Tomasza w trzech grupach rozważaliśmy teksty przemówień papieża Franciszka wygłoszone w Panamie. Zastanawialiśmy się, czy nasza postawa, nasz styl życia, życia wiarą, stały się dla kogoś świadectwem, świadectwem o Panu Bogu. Mówiliśmy też o sposobach dotarcia do młodych, o tym jak przekazać im korzenie, aby ich życie wzrastało w Jezusie Chrystusie. Przedstawiciele grup podsumowali pracę każdej z nich. Następnie kilka osób podzieliło się świadectwem ze swojego życia.
Po krótkiej przerwie kawowej udaliśmy się do kościoła na Namiot Spotkania, na którym to, w obecności Chrystusa Eucharystycznego, rozważaliśmy przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone w czasie czuwania modlitewnego 26 stycznia 2019 r. na Polu Jana Pawła II w Panamie.
Bezpośrednio po Namiocie Spotkania ksiądz Tomasz odprawił Eucharystię. W czasie homilii przypomniał nam o zadaniach jakie mamy do wykonania w czasie Wielkiego Postu. Zachęcał nas do pracy nad sobą, aby okres ten stał się okresem naszej przemiany.
Na zakończenie wspólnota spotkała się na agapie, podczas której, przy spożywaniu smacznych sałatek, rozmawialiśmy ze sobą na wiele tematów.
Oprawę muzyczną naszego spotkania przygotował Waldek Piasecki. Z przydzielonych posług zarówno w trakcie Eucharystii jak i podczas pozostałych punktów Wielkopostnego Dnia Wspólnoty wszyscy wywiązali się wzorowo.
Dzień, który przeżyliśmy był okazją i propozycją dla każdego członka Domowego Kościoła naszego rejonu. Wielu z nas z tego skorzystało. W przyszłości zapraszamy pozostałych, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w naszym wspólnotowym spotkaniu.
Życzymy dobrego przygotowania na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.
Jola i Jurek Gołdowie

zdjęcia

prezentacja