Zmiana terminu spotkań DDL

Serdecznie zapraszamy w tym miesiącu na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej (DDL) w DRUGI CZWARTEK miesiąca tj. 12.12.2019 r. o godz. 18.45 do refektarza na plebanii katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie.
Odtąd właśnie drugie czwartki miesiąca będą naszymi stałymi dniami spotkań.
Serdecznie zapraszamy młodzież oazową, małżeństwa z DK po formacji podstawowej ( wyj. także tych, którzy nie przeżyli jeszcze ONŻ III lub OR III ) do przyłączenia się do formującej się już grupy.
Jeżeli służysz w parafii przy ołtarzu, w posłudze słowa czy też śpiewu choćby sporadycznie, to zapraszamy Ciebie na spotkania DDL. Tu będziesz poznawał Boga przez liturgię, będziesz uczył się żyć liturgią, życie uczynisz liturgią!
Może teraz, w Adwencie podejmiesz decyzję i przystąpisz do diakonii liturgicznej?
W czwartek przed spotkaniem zapraszamy do katedry na Eucharystię o godz. 18.00 i włączenie się do posługi.
Ania i Darek Porazik oraz ks. Maciej Wagner – odpowiedzialni za DDL