Znak roku

Nagranie: Piosenka roku OŻK 2023/24

Nuty:
Zapis nutowy
Tekst:

ŻYWY JEST KOŚCIÓŁ TWÓJ

muzyka i słowa Darek Madejski

Kościół jest Chrystusa Ciałem,
Z woli Ojca nam dany
Każdy z nas ochrzczony w Duchu
do życia w nim jest wezwany.
To co dawne minęło
Jezus wybawił świat
Z nami zostać na zawsze chciał
Nadszedł Kościoła czas.

Żywy jest Kościół Twój,
Działa w nim Święty Duch,
Niezwyciężony trwa,
By ogłaszać zbawienia czas.

W otwartych domu drzwiach
Jezu zapraszasz nas
By co dzień bliżej nieba być
W żywym Kościele Twym.

Kościół jest świątynią Pana
gdzie wspólnota wierzących
Wciąż na nowo w sakramentach
staje się Ludem Bożym.
Karmiąc Słowem i Ciałem
Kościół ożywia nas.
Źródłem życia i szczytem
Jest Eucharystii dar.

Kościół jest najlepszą Matką
która życie nam daje.
Nową drogą chcemy kroczyć
z Jezusem – Nowym Adamem.
Zjednoczeni w miłości
braćmi stajemy się,
wyzwoleni chcemy żyć
Jezu w Kościele Twym.

BRIDGE
Niepokalana Matko Kościoła
Spraw aby Kościół żywy
Stał się żywy we mnie