Zasady Domowego Kościoła zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski 11.06.2021

Punkt 36. Rejon

a) W diecezji DK jest podzielony na rejony. Rejon obejmuje do 25 kręgów znajdujących się w tej samej parafii lub w parafiach położonych blisko siebie. Za DK w rejonie jest odpowiedzialne małżeństwo, zwane parą rejonową, które prosi o opiekę duchową księdza – opiekuna i doradcę duchowego zazwyczaj jednego z kręgów w rejonie, który pełni rolę moderatora rejonu DK. Kadencja moderatora rejonu DK zasadniczo pokrywa się z kadencją pary rejonowej.

b) W zależności od potrzeby para rejonowa może powołać pary łącznikowe, które w jej imieniu sprawują opiekę nad kilkoma powierzonymi im kręgami. Zasady ich posługi i uczestnictwa w kręgu rejonowym ustala para rejonowa za zgodą pary diecezjalnej.

Krąg rejonowy tworzą: para rejonowa, ksiądz moderator rejonu DK i pary animatorskie kręgów. W skład kręgu mogą wchodzić także pary łącznikowe (w zależności od podjętych ustaleń).

c) Zadania pary rejonowej:

  • jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie;
  • współpracuje z księdzem moderatorem rejonowym, parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym DK;
  • organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę;
  • uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego;
  • zaprasza parę diecezjalną na spotkanie kręgu rejonowego;
  • przynajmniej raz w czasie trwania kadencji bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów;
  • powołuje pary pilotujące i – w zależności od organizacji pracy w rejonie – zaprasza je na spotkania kręgu rejonowego lub organizuje dla nich osobne spotkania;
  • w zależności od potrzeby powołuje pary łącznikowe i za zgodą pary diecezjalnej określa zasady ich posługi;
  • na początku kadencji uczestniczy w rekolekcjach dla par rejonowych;
  • we współpracy z kręgiem rejonowym zarządza środkami finansowymi DK w rejonie; do pomocy w realizacji tego zadania może powołać spośród członków DK, małżeństwo pełniące posługę skarbników; w takiej sytuacji przynajmniej raz w roku zaprasza ich na spotkanie kręgu rejonowego.