Diakonia Modlitwy zaprasza

 

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”  

  Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

W tym roku formacji spotkania Diecezjalnej Diakonii Modlitwy będą się odbywać w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz.19 w kaplicy Domu Pielgrzyma na osiedlu Słonecznym przy ulicy Rydla 63. Najbliższe spotkanie 15 października.

Jednocześnie informujemy o możliwości przesyłania intencji do modlitwy wstawienniczej na nasz adres mailowy, telefonicznie lub SMS na nr tel.: 726105107.

Ewa i Andrzej Jarczakowie wraz z ks. Michałem Barańskim

odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Modlitwy