Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii

Krok 7 Drogowskazów Nowego Człowieka

Odpowiedzialni: Anna i Dariusz Porazikowie, ks. Maciej Wagner

aniadarek@dunifex.pl

tel. Ania – 506 181 106

Ania i Darek
Ks. Maciej

Osoby, które kochają liturgię, które pragną pogłębiać tą miłość poprzez lepsze zrozumienie misteriów, które chcą służyć Panu Bogu i ludziom przy ołtarzu, zapraszamy do nas, na spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Naszym zadaniem jest ciągła troska o wcielanie kroku 7 – aby liturgia była dla całej wspólnoty Kościoła źródłem i szczytem życia.

Spotkania formacyjne DDL odbywają się w tym roku formacyjnym 2021/22 w DRUGIE ŚRODY miesiąca o godz. 18.45 w refektarzu, na plebanii katedry pw. św Jakuba przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.

Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię, chce służyć (w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu), chce uczyć się żyć liturgią.

Chętnych (tych co mogą) zapraszamy przed spotkaniem na Eucharystię w katedrze o godz. 18.00, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.

 

Wydarzenia:

Rozpoczęcie synodu diecezjalnego, z udziałem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

Jesienne DWDD 2020 w ramach Diakonii Liturgicznej

Życzenia Paschalne AD 2020

XXXII rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, 27.02.2020

Jesienne DWDD, 23-24.11.2019

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020

Spotkanie formacyjne, 9.10.2019

Spotkanie formacyjne, 11.09.2019

Posługa Liturgiczna, 14.07.2019

Spotkanie Liturgiczne, 8.05.2019

Spotkanie Liturgiczne, 10.04.2019

To czyńcie na moją pamiątkę!

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud…