Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii

Krok 7 Drogowskazów Nowego Człowieka

Odpowiedzialni: Magdalena i Piotr Kotas, ks. Maciej Wagner

ddl.szczecin@gmail.com

tel. Piotrek: 501 284 350

tel. Magda: 609 218 927

Ks. Maciej

W Diakonii poznajemy piękno liturgii, jej symbolikę oraz doskonalimy celebrowanie każdej jej części. W trakcie spotkań formacyjnych rozwijamy nasze zainteresowania i umiejętności związane z liturgią, by coraz doskonalej ukazywać piękno liturgii wspólnocie Kościoła. Przygotowujemy się do posługi liturgicznej w naszych parafiach oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Ruch Światło-Życie, dając świadectwo celebracji liturgicznej oraz szerząc katechizację liturgiczną.

Diakonia Liturgiczna spotyka się w każdą drugą środę miesiąca w refektarzu plebanii katedry pw. św Jakuba przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.
Spotkanie formacyjne zaczynamy ok godziny 18.45 po wieczornej Mszy św (w której w miarę możliwości aktywnie uczestniczymy).

 

Wydarzenia:

Msza Św. prymicyjna Ks. Biskupa Andrzeja Puta

Rozpoczęcie synodu diecezjalnego, z udziałem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

Jesienne DWDD 2020 w ramach Diakonii Liturgicznej

Życzenia Paschalne AD 2020

XXXII rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, 27.02.2020

Jesienne DWDD, 23-24.11.2019

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020

Spotkanie formacyjne, 9.10.2019

Spotkanie formacyjne, 11.09.2019

Posługa Liturgiczna, 14.07.2019

Spotkanie Liturgiczne, 8.05.2019

Spotkanie Liturgiczne, 10.04.2019

To czyńcie na moją pamiątkę!

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud…