Modlitwa na Cmentarzu Centralnym rejonu Śródmieście 6.11.2022 – relacja

W niedzielę 6 listopada 2022 roku członkowie Domowego Kościoła rejonu Szczecin – Śródmieście wraz z ks. Tomaszem Porzyckim spotkali się na Cmentarzu Centralnym by wspólnie modlić się za zmarłych, rozważając tajemnice chwalebne różańca Świętego.

W pierwszej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego polecaliśmy Bogu zmarłych kapłanów, wędrując od kaplicy głównej do grobów kapłańskich. Przy grobowcu Kapłanów Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wspominaliśmy księży, którzy niedawno odeszli. Następnie wyruszyliśmy w stronę pomnika Sybiraków, modląc się w tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego za ofiary wojen, szczególnie modlitwą otoczyliśmy tych, którzy nie posiadają miejsca pochówku i nikt nie pielęgnuje pamięci o nich. Kierując się w stronę Krzyża Katyńskiego w tajemnicy Zesłania Ducha Świętego polecaliśmy Bogu zmarłych żołnierzy, a przy Krzyżu wspominaliśmy wszystkich tych, którzy dbają o pamięć historii naszego narodu. Następnie udaliśmy się pod pomnik „Tym którzy nie powrócili z morza”, rozważając tajemnicę Wniebowzięcia NMP i polecając Bogu tych, którzy umarli na morzu. Przy tym pomniku ks. Tomasz zachęcił nas byśmy objęli modlitwą naszych znajomych, sąsiadów, ludzi którzy byli blisko nas, szczególnie wspomniał Małgorzatę z Domowego Kościoła, która niedawno odeszła. Odmawiając ostatnią tajemnicę chwalebną wyruszyliśmy w stronę pomnika „Pamięci dzieci nie narodzonych”, modląc się w intencji dzieci, którym nie dane było się urodzić, a także w intencji ich rodziców. Przy pomniku wspominaliśmy naszych krewnych, naszych przodków. Ks. Tomasz przypomniał o możliwości uzyskania odpustu za zmarłych i błogosławieństwem zakończył nasze modlitewne spotkanie, które nazwał spacerem z Maryją, Jezusem i duszami czyśćcowymi. Zaprosił wszystkich na kolejne takie spotkania w każdą niedzielę listopada o godzinie 14.00 przy kaplicy głównej.

Anita Chmielewska

Fotorelacja

Msza św. na zakończenie roku pracy w rejonie Szczecin Śródmieście

W niedzielę, 12 czerwca, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie została odprawiona msza święta kończąca rok pracy DK w rejonie Szczecin – Śródmieście.

Eucharystia była sprawowana przez księdza Tomasza Porzyckiego TChr w intencji małżeństw z Domowego Kościoła z rejonu Szczecin – Śródmieście, a w szczególności za te, które w czerwcu, lipcu i sierpniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Licznie przybyłe małżeństwa z Domowego Kościoła włączyły się w dziękczynną modlitwę za dar sakramentu małżeństwa, za dar wspólnoty i owoce tego roku pracy.

Chwała Panu!

Fotorelacja

Msza św. rejonu Śródmieście – 22.05.2022

Dnia 22 maja 2022 r. w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie odbyła się Msza Święta w intencji małżeństw z Domowego Kościoła rejonu Szczecin – Śródmieście.

Msza święta została odprawiona przez ks. Grzegorza Nogala SJ, proboszcza parafii, zaś homilię wygłosił kapłan będący moderatorem kręgu istniejącego przy parafii – ks. Wiesław Skałecki SJ.

Podczas kazania zgromadzeni wierni usłyszeli ważne pytania dotyczące życia zgodnie z przykładem dawanym przez Jezusa, podążania za Bogiem w codzienności oraz budowania rodziny.

W posługę podczas tej Eucharystii zaangażowały się małżeństwa z kręgu działającego w parafii Ojców Jezuitów.

Relację przygotowała Paulina Tarnowska

Fotorelacja fot. Maciej Poliwoda

Msza św. Rejonu Śródmieście 24.04.2022

W niedzielę 24 kwietnia 2022 r. w Kościele p.w. Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie odbyła się Msza Święta Domowego Kościoła Rejonu Szczecin – Śródmieście. Mszę Świętą odprawił ksiądz Krzysztof Cichal, a koncelebrował i homilię wygłosił ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Modliliśmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła z naszego rejonu – o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, w szczególności dla małżeństw, które w kwietniu obchodzą rocznicę ślubu, tj. Ewy i Mirosława Dembińskich, Anny i Dariusza Romanów, Anny i Piotra Wojdaków oraz Anety i Bartosza Adamczyków. Była to wyjątkowa msza rejonowa, gdyż przypadła na Niedzielę Miłosierdzia. Posługę liturgiczną pełnili członkowie kręgu istniejącego przy tej właśnie parafii.

Ziemowit Parzychowski

Fotorelacja fot. Maciej Poliwoda

Msza św. rejonu Śródmieście – 20.02.2022

„Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est”

W niedzielę 20.stycznia 2022 roku o 12:30 w parafii św. Dominika w Szczecinie odbyła się Msza św. w intencji małżeństw należących do Domowego Kościoła z rejonu Szczecin- Śródmieście. Przy ołtarzu o. Markowi Urbanowskiemu OP, towarzyszył o. Florian Szczygieł OP.
Słowo Boże dane tego dnia ( Łk 6, 27-38) zainspirowało o. Marka, sprawującego Eucharystię, do modlitwy – w imieniu zebranych wiernych- za tych wszystkich, których św. Łukasz w Ewangelii wymienia: za tych, którzy nas nienawidzą, przeklinają i oczerniają – za nieprzyjaciół. Taka intencja – wypowiedziana na początku Mszy św. – ukierunkowała serca i wprowadziła do usłyszenia i zrozumienia słów dzisiejszej Dobrej Nowiny. Tradycyjnie otoczyliśmy modlitwą małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła.

Głosząc kazanie – obrazowane poprzez rekwizyty : czerstwe bułki zestawione ze świeżym pieczywem, powoli spadające krople oraz delikatny, idealnie gładki kamień wyrzucony przez Morze – o.Marek unaocznił świeżość i nieprzemijalną aktualność Dobrej Nowiny oraz rolę ludzi wierzących w Boga i dane nam od Stwórcy do wypełniania tej roli możliwości – każdy z nas może być kroplą powoli i spokojnie spadającą na twardy i ostry kamień – szlifując go, aż stanie się gładki, przyjemny i bezpieczny. I każdy z nas prawdopodobnie taki kamień ma – być może w swoim najbliższym otoczeniu.

„Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est” – słowa tej pieśni z Taize pięknie wybrzmiały podczas Eucharystii – „Gdzie miłość i dobro, tam mieszka Bóg”. Pokrzepieni Słowem Bożym, pięknem i siłą modlitwy we Wspólnocie, oczekujemy nadchodzącego szczególnego wydarzenia – Wielkopostnego Dnia Wspólnoty. Do zobaczenia 12.marca!

Galeria zdjęć

Msza św. rejonu Śródmieście – 16.01.2022

W dniu 16 stycznia 2022 r. w kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, odbyła się kolejna Msza Święta wspólnoty Rejonu Śródmieście. Eucharystię celebrował ks. Stanisław Flis SAC – moderator kręgu DK przy tej parafii. Była to jednak msza szczególna, albowiem przeżywana była razem ze wspólnotą Ludzi Morza, która jest związana z kościołem przy ul. Św. Ducha – od kilku lat będący oficjalnie Kościołem Morskim w Szczecinie. Członkowie Domowego Kościoła zaangażowali się poprzez czytania, śpiew czy modlitwę wiernych. Szczególną uwagę zwracał poczet sztandarowy wystawiony przez oficerów marynarki. Miesiąc styczeń jest dla ludzi związanych z morzem okresem szczególnym, albowiem 13 stycznia 1993 r. miała miejsce jedna z największych katastrof morskich – zatonięcie promu Jan Heweliusz. W naszych modlitwach pamiętaliśmy szczególnie o ofiarach tej tragedii ale także o tych wszystkich co nie powrócili z morza i ich rodzinach.

Wspólnota jest największym antidotum na indywidualizmy charakteryzujące naszą epokę – mówił Papież Franciszek do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w 2017 r. Niewątpliwie wspólne przeżywanie eucharystii dało możliwość wzajemnego, choć trochę, zbliżenia się, zauważenia czym żyjemy, co jest dla nas istotne. Chrześcijanie uznają, że ich tożsamość jest przede wszystkim relacyjna. Są oni wszczepieni jako członki w jedno ciało, którym jest Kościół (por. 1 Kor 12,12), w którym każdy ze swoją tożsamością i osobliwościami swobodnie uczestniczy we wspólnym budowaniu. Jednakże tak samo jak ważne jest budowanie relacji pomiędzy osobami, tak samo istotne jest ich tworzenie i umacnianie pomiędzy poszczególnymi wspólnotami. Niewątpliwie ta eucharystia przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia, co także zauważył ks. Stanisław wyrażając nadzieję na częstsze msze z udziałem Domowego Kościoła przy ul. Św. Ducha w Szczecinie.

Autorzy relacji: Magdalena i Michał Misior

Galeria zdjęć

Z Panem Bogiem,
Ania i Maciej Poliwoda

Msza św. rejonu Śródmieście 21.11.2021

21.listopada, w niedzielę Chrystusa Króla, rodziny z Domowego Kościoła – rejonu Szczecin Śródmieście – zgromadziły się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa na Mszy św. o godzinie 12:30.
Poszczególne osoby, będące przedstawicielami swoich kręgów, pełniły posługę w trakcie Eucharystii.
Szczególną modlitwą zostały otoczone małżeństwa obchodzące w bieżącym miesiącu rocznicę ślubu.
Po Mszy św. – po odmówieniu litanii do Serca Pana Jezusa – nastąpił akt oddania się Najświętszemu Sercu.

Comiesięczne spotkania na wspólnej Eucharystii są wspaniałą formą budowania Wspólnoty. Jest to jednocześnie świetna okazja do spotkania i choćby krótkiego uścisku czy wymiany serdeczności.
Przed nami – 11.12.2021r. – Adwentowy Dzień Wspólnoty. Do zobaczenia!

Fotorelacja.

Modlitwa na cmentarzu Centralnym w Szczecinie – 7.11.2021

Modlitwa na Cmentarzu Centralnym.

7 listopada przedstawiciele Domowego Kościoła Rejonu Szczecin – Śródmieście zebrali się na Cmentarzu Centralnym, by w modlitwie różańcowej, prowadzonej przez Księdza Tomasza Porzyckiego, moderatora naszego rejonu, podążać alejkami cmentarza. Idąc od kaplicy głównej, rozważaliśmy kolejne tajemnice chwalebne, zatrzymując się przy: grobach kapłańskich księży Chrystusowców, pomniku „Pamięci Sybiraków”, Krzyżu Katyńskim, pomniku „Tym co nie powrócili z morza”, by dojść do pomnika „Pamięci Dzieci Nienarodzonych”. Aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące, naszą modlitwę zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia.

Kilka zdjęć z cmentarza

Msza św. rejonu śródmieście

W dniu 17.10.2021 r. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie została odprawiona przez księdza moderatora Tomasza Porzyckiego msza święta koncelebrowana w intencji małżeństw z Rejonu Śródmieście, a w szczególności w intencji tych małżeństw, które w miesiącu wrześniu i październiku obchodzą swój jubileusz. W naszym rejonie takich małżeństw jest osiem. Na koniec mszy świętem ksiądz moderator udzielił im uroczystego błogosławieństwa.

Fotorelacja.

Rozpoczęcie roku formacyjnego w rejonie Śródmieście

Mszą Świętą sprawowaną w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie rozpoczęto rok pracy DK w Rejonie Śródmieście. Msza Święta była sprawowana w intencji rodzin Domowego Kościoła Rejonu Śródmieście z prośbą o Boże błogosławieństwo.
Galeria zdjęć
Autor zdjęć: Hubert Kaczmarek