Świadectwo Kasi i Jacka

W dniu 9 września u stóp Pani Jasnogórskiej w Częstochowie uczestniczyliśmy w obchodach Jubileuszu 50- lecia Domowego Kościoła.

Udaliśmy się na to wielkie święto z radością i wdzięcznością mając na uwadze ogrom darów jakie otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy przez wszystkie lata naszego małżeństwa, którego obecnie świętujemy 25 Jubileusz i trwanie przez ten czas w Domowym Kościele. Jechaliśmy również ze świadomością bogactwa dziedzictwa, świadectwa, pracy, zaangażowania wielu osób, małżeństw, kapłanów także z naszego rejonu, diecezji, którzy już odeszli do Pana lub są w zaawansowanym wieku, którzy zakładali pierwsze kręgi. Chcieliśmy również uczcić ich pamięć i podziękować za ich służbę.

Dla nas bycie w Domowym Kościele, Ruchu Światło-Życie to najpiękniejsza przygoda jaką możemy razem przeżywać w małżeństwie więc świętowanie Jubileuszu było dla nas czymś oczywistym i naturalnym.

Pierwsza cześć uroczystości w Dolinie Miłosierdzia była dla nas okazją wspólnego dziękczynienia, uwielbienia z bardzo licznie zgromadzoną wspólnotą z całej Polski jak również z wielu innych krajów. Uświadomiło to nam ogromny zasięg działania i skuteczność charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Świadectwa wygłaszane przez liczne małżeństwa były żywym przykładem owoców drogi formacji w Domowym Kościele – w różnych warunkach i krajach.

Z dumą i radością patrzyliśmy na Małgorzatę i Tomasz Kasprowiczów – parę krajową Domowego Kościoła, z naszej diecezji, którzy za wezwaniem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” zwracali uwagę na radość jubileuszu, bogactwo charyzmatu, podziękowania jak również na dalsze, aktywne działania i odpowiedzialność za przyszłość.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. na Błoniach Jasnogórskich pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp Wacława Depo, podczas której homilię wygłosił bp Krzysztof Włodarczyk – delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Słowa Psalmu 78 – Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy – były myślą przewodnią. Ksiądz Biskup podkreślił bogactwo szczególnego daru charyzmatu Oazy – Ruchu Światło-Życie, który otrzymał nasz założyciel sługa boży Ksiądz Franciszek Blachnicki, którego gałęzią jest Domowy Kościół. Otrzymaliśmy w darze szczególne przywileje, dary czy inaczej zobowiązania, wpisane w naszą formację, które są skuteczne i winny być przyjmowane z nową radością. Są one nadal aktualne i prowadzą do piękna i świętości w małżeństwie. Podkreślił rolę eucharystii, darów z niej płynących oraz wskazał konieczność kontynuacji owoców stołu Bożego przy stołach rodzinnych, gdzie dzielimy się słowami – przepraszam, dziękuję, proszę. Wskazał na Maryję, jako wzór dla nas – Niepokalaną.

Niejako dopełnieniem uroczystości była Droga Krzyżowa prowadzona przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, według rozważań ks. Jarosława Błażejaka – krajowego moderatora KWC, gdzie podczas rozważań mogliśmy usłyszeć świadectwa wielu osób, którzy opowiadali o cudach, przemianach dokonujących się dzięki podjęciu daru abstynencji dla innych. Również my dziękowaliśmy za to, że już wiele lat uczestniczymy w tym dziele i za łaski, które otrzymaliśmy.

Podczas rozważań Moderator Krajowy KWC przypominał, że mamy nie trwać w grobie niepewności i strachu co do radykalnych decyzji w naszym życiu. Tylko takie działania przyniosą pokój. Mamy być gorący, czarno-biali, broń Boże szarzy, czy ledwo ciepli. Mamy przestać dreptać w miejscu. Nie zasypiać. Wzywał aby nowy człowiek powstał w każdym z nas i ożywiał Kościół.

Uczestnictwo w obchodach Jubileuszu było wielka radością, podziękowaniem, uświadomieniem sobie ogromu bogactwa jaki posiadamy oraz także zachętą i zobowiązaniem do dalszego rozwoju przez bezinteresowny dar z siebie w codziennym życiu w małżeństwie, rodzinie, we wspólnocie i społeczeństwie. Chcemy korzystając z bogactwa charyzmatu naszego ruchu nieść z dumą ten szczególny dar-skarb, przekazywać go z radością innym tworząc Kościół Żywy.

Kasia i Jacek Prabuccy – DK Szczecin Gumieńce