Według słów ks. F. Blachnickiego – „oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie.” (Ks. F. Blachnicki, Posłuszeństwo wiary wobec charyzmatu Światło-Życie. Rekolekcje dla WNMK)

Do istoty pracy formacyjnej w Domowym Kościele należy także uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, spośród których szczególną rolę odgrywają rekolekcje piętnastodniowe (Oazy Nowego Życia I, II, III stopnia dla rodzin, tzw. Oazy Rodzin).

Rekolekcje te są przeznaczone dla małżonków.

Dla dzieci do 12. roku życia, uczestniczących w rekolekcjach wraz z rodzicami, jest realizowany właściwy dla nich program formacyjny.

Dla starszych dzieci przeznaczone są rekolekcje formacyjne Ruchu Światło-Życie odpowiednie do ich wieku.

(rozdział II, punkt 16 Zasad Domowego Kościoła zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski 11.06.2021)

Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin – 15 dniowe rekolekcje przeżyciowe, które mają charakter ewangelizacyjno – katechumenalny.

Podczas tych rekolekcji omawia się także zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej i katechumenatu rodzinnego.

W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu Domowego Kościoła bądź są na etapie pilotażu, oraz małżeństwa które chcą rozpoznać drogę formacji Domowego Kościoła.

Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin – 15 dniowe rekolekcje przeżyciowe,wprowadzające w biblijne podstawy formacji liturgicznej oraz przeżywanie liturgii w rodzinie.

W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu Domowego Kościoła i przeżyły już rekolekcje ONŻ I°.

Oaza Nowego Życia III stopnia dla rodzin – 15 dniowe rekolekcje przeżyciowe, które są szczególnym czasem wchodzenia w tajemnice Kościoła oraz pogłębienia i urzeczywistnieniea tego, co zostało odkryte w procesie formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty: małżeńskiej, rodzinnej, kręgu, Ruchu Światło-Życie czy całego Kościoła.

W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu Domowego Kościoła i przeżyły już rekolekcje ONŻ I° i ONŻ II°.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia – 5 dniowe rekolekcje przeżyciowe, które służą pogłębieniu i rozumieniu istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.

W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu Domowego Kościoła i przeżyły już rekolekcje ONŻ I°.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia 5 dniowe rekolekcje przeżyciowe, które przygotowują małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań podejmowanych przez animatorów.

W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które formują się w kręgu Domowego Kościoła i przeżyły już rekolekcje ONŻ I°.

Rekolekcje tematyczne służą pogłębieniu treści formacji podstawowej (przeżyte rekolekcje formacyjne ONŻ I°, ONŻ II°, ONŻ III°, ORAR I°, ORAR II° oraz formacja I i II roku pracy) i są przeznaczone dla małżonków po formacji podstawowej.

W wyjątkowych sytuacjach, po rozeznaniu przez parę rejonową i diecezjalną, małżonkowie mogą uczestniczyć w rekolekcjach pogłębiających istotę zobowiązań DK na wcześniejszym etapie – nie wcześniej jednak, niż po przeżyciu Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin i I roku pracy.

 (porównaj: rozdział III, punkty 21, 22,26  Zasad Domowego Kościoła zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski 11.06.2021)

Wszystkie rodzaje rekolekcji są rekolekcjami zamkniętymi (tak jak wszystkie rekolekcje formacyjne Ruchu Światło-Życie), a więc z zakwaterowaniem w ośrodku rekolekcyjnym.

Na rekolekcje przyjmujemy rodziny z dziećmi do lat 12.