Diakonia Liturgiczna zaprasza

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie zaprasza na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się tradycyjnie w drugą środę miesiąca. Tym razem jest to 9.10.2019, o godz. 18.45 na plebanii katedry pw. św Jakuba przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.
Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.
Chętnych (którzy mogą) zapraszamy wcześniej na godz. 18.00 na Eucharystię w katedrze, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.
Ania i Darek Porazik z ks. Dariuszem Knapikiem
odpowiedzialni za DDL