Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na uroczystym rozpoczęciu synodu diecezjalnego

Slajdy z rozpoczęcia synodu diecezjalnego, w którym brała udział Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie.
Fot. K. Zawal, opracowanie A. Porazik i K. Zawal