Ważne informacje:
1. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.
2. Przyjmujemy dzieci do 12 roku życia.
3. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych.
Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę.
Ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.
4. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.
5. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.
6. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia, należy właściwie zaplanować podróż.
Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem.
Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym.
Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości aż do ostatniego dnia.

Rekolekcje Formacyjne

2021/2022

Rodzaj rekolekcji

Termin

Miejsce

Zgłoszenia

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I i II stopnia – przyjmujemy po ONŻ I (Oaza Nowego Życia I stopnia)

 

ORAR I

1 – 5.02.2022 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

 

Na rekolekcje wakacyjne zgłoszenia przyjmujemy od 2 listopada.

Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu karty wysyłamy ją na adres: dor.szczecin@gmail.com

 

Oaza Nowego Życia I

28.06 – 14.07.2022 r.

Krajnik Górny

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia II

28.06 – 14.07.2022 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia I

15 – 31.07.2022 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia II

15 – 31.07.2022 r.

Krajnik Górny

Karta zgłoszenia

ORAR I

1 – 5.08.2022 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

ORAR II

12 – 16.08.2022 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

Oaza Ewangelizacji

10 – 16.08.2022 r.

Myślibórz

Karta zgłoszenia

 

Rekolekcje organizowane przez Filię Poznańską.

 

Sesja o pilotowaniu kręgów

7 – 12.02.2022

Mrzeżyno

dkpk0921@gmail.com

tel: 502 346 586

ORDR II stopnia

(Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji)

6 – 11.08.2022

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia ORDR II 

 

Karolina i Hubert Kaczmarek
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
dor.szczecin@gmail.com
K: 506557346, H: 501547147