Ważne informacje:
1. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.
2. Przyjmujemy dzieci do 12 roku życia.
3. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych.
Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę.
Ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.
4. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.
5. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.
6. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia, należy właściwie zaplanować podróż.
7. Zastrzegamy sobie prawo podniesienia kosztów rekolekcji w sytuacji kiedy sytuacja gospodarcza podyktuje wzrost cen.

Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem.
Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym.
Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości aż do ostatniego dnia.

Pobraną, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na poniższy adres:

Karolina i Hubert Kaczmarek
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
dor.szczecin@gmail.com
K: 506557346, H: 501547147

 

Rekolekcje Formacyjne

2022/2023

Rodzaj rekolekcji

Termin

Miejsce

Zgłoszenia

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I i II stopnia – przyjmujemy po ONŻ I (Oaza Nowego Życia I stopnia)

 

ORAR I0

20 – 24.02.2023 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

 

Na rekolekcje wakacyjne zgłoszenia przyjmujemy od 28 listopada.

 

Oaza Nowego Życia I0

27.06 – 13.07.2023 r.

Mrzeżyno

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia II0

27.06 – 13.07.2023 r.

Krajnik Górny

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia I0

14 – 30.07.2023 r.

Krajnik Górny

Karta zgłoszenia

Oaza Nowego Życia II0

14 – 30.07.2023 r.

Mrzeżyno

Brak miejsc

Oaza Nowego Życia III0
dla gałęzi rodzinnej i młodzieżowej

14 – 30.07.2023 r.

Kalisz

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje (google.com)

ORAR I0

31.07 – 04.08.2023 r.

Krajnik Górny

Karta zgłoszenia

Rekolekcje tematyczne – Dialog Małżeński

31.07 – 05.08.2023 r.

Mrzeżyno

Brak miejsc

ORAR II0

15 – 19.08.2023 r.

Myślibórz

Karta zgłoszenia

 

Rekolekcje organizowane przez Filię Poznańską

 

ORDR I0

14 – 19.02.2023 r.

Mrzeżyno

Jolanta i Piotr Soroka
piotrus1967@onet.eu