Ważne informacje:
1. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.
2. Przyjmujemy dzieci do 12 roku życia.
3. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych.
Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę.
Ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.
4. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.
5. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia. Zwrot zaliczki będzie możliwy tylko jeżeli znajdzie się małżeństwo na powstałe wolne miejsce.
6. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia, należy właściwie zaplanować podróż.
7. Zastrzegamy sobie prawo podniesienia kosztów rekolekcji w sytuacji kiedy sytuacja gospodarcza podyktuje wzrost cen.

Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem.
Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym.
Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości, aż do ostatniego dnia.

 

Rekolekcje Formacyjne

2023/2024

Rodzaj rekolekcji

Termin

Miejsce

Zgłoszenia

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I i II stopnia – przyjmujemy po ONŻ I (Oaza Nowego Życia I stopnia)
Rekolekcje tematyczne – zasadniczo po przeżyciu formacji podstawowej.

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II0

25 – 29.06.2024 r.

Mrzeżyno

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia II0

28.06 – 14.07.2024 r.

Krajnik Górny

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje tematyczne – Dialog Małżeński

30.06 – 05.07.2024 r.

Mrzeżyno

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I0

6 – 10.07.2024 r.

Mrzeżyno

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje Ewangelizacyjne

11 – 15.07.2024 r.

Mrzeżyno

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia I0

16.07 – 01.08.2024 r.

Mrzeżyno

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia II0

16.07 – 01.08.2024 r.

Kalisz

Formularz zgłoszeniowy

Karolina i Hubert Kaczmarek
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
dor.szczecin@gmail.com
K: 506557346, H: 501547147