100 rocznica urodzin Jana Pawła II

100 rocznica urodzin Jana Pawła II w oazowej wspólnocie – prezentacja

( zdjęcia i opracowanie A. Porazik )