Oaza Nowego Życia III stopnia – Kalisz 14-30.07.2023

Oaza Nowego Życia III stopnia

15 dniowe rekolekcje przeżyciowe, które są szczególnym czasem wchodzenia w tajemnice Kościoła oraz pogłębienia i urzeczywistnienia tego, co zostało odkryte w procesie formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty: małżeńskiej, rodzinnej, kręgu, Ruchu Światło-Życie czy całego Kościoła.

Zgłoszenia na te rekolekcje odbywają się wyłącznie przez internetowy formularz zgłoszeniowy

 

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje ONŻ III° (google.com)</h4