Wesele w Kanie Galilejskiej – muzyczno-modlitewne uwielbienie

Szczęść Boże.
W ramach diecezjalnych obchodów Jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła w Polsce, w sobotni wieczór 6 maja przeżywaliśmy wspólnotową Eucharystię oraz muzyczno-modlitewne uwielbienie.
Bardzo serdecznie dziękujemy rejonowi Pogodno, na czele z Parą Rejonową Jagodą i Tomaszem Lencewicz, za przygotowanie i zaproszenie do wspólnego przeżywania tego dnia. A przede wszystkim Józefowi Płotce, za pomysł, przygotowanie i koordynację całego wydarzenia.

Fotorelacja

Świadectwo Agnieszki i Krzysztofa.

Otrzymaliśmy zaproszenie….

W kwietniu otrzymaliśmy od naszej pary animatorskiej zaproszenie na „Wesele w Kanie Galilejskiej”, które z radością przyjęliśmy. Usłyszeliśmy kiedyś od zaprzyjaźnionego kapłana piękne słowa: „Pamiętaj, jak zapraszają to jesteś oczekiwany” , wzięliśmy to sobie głęboko do serca i w miarę możliwości, jak nie ma jakiś większych przeszkód staramy się być tam gdzie zapraszają.

Zgodnie z terminem na zaproszeniu w dniu 06 maja 2023 roku udaliśmy się do parafii Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie – prowadzonej przez Ojców Redemptorystów, aby wraz z innymi członkami Domowego Kościoła podziękować Panu Bogu za 50-lecie DK. Pierwszy raz przekroczyliśmy gościnne progi tej parafii i od samego wejścia do Świątyni poczuliśmy się przytuleni i przygarnięci przez czułe ramiona Zmartwychwstałego Chrystusa , którego postać została umieszczona na tle Krzyża, przepiękne prezbiterium.

Całość spotkania została podzielona na dwie części.

Pierwsza część to spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, której przewodniczył moderator Domowego Kościoła ks. Tomasz Gruszto. Na początku Mszy Św. swoje słowo powitania skierował do nas proboszcz parafii o. Ludwik Obal CSsR. W wygłoszonym podczas Eucharystii słowie ks. Tomasz zwrócił uwagę na naszą życiową postawę. Jesteśmy zaproszeni do tego , aby w naszej codzienności nie tylko wykonywać to co do nas należy z racji stanu, ale abyśmy starali się robić coś więcej , by bilans naszego życia nie wyszedł na zero, ale przynajmniej na plus jeden. W naszej codzienności musimy się kierować postawą służby i wspaniałomyślności w gestach miłości wobec bliźnich.

Po zakończonej Eucharystii nastąpiła druga część spotkania – modlitewno/muzyczne uwielbienie. W obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i zapatrzeni w Niego uwielbialiśmy Go śpiewem przeplatanym medytacją, której kanwą był fragment Ewangelii Św. Jana – Wesele w Kanie Galilejskiej.

Obecność Chrystusa, wstawiennictwo Maryi, postawa sług weselnych i apostołów, przemiana wody w wino, wzmocnienie wiary uczniów to niektóre elementy rozważań, w których jak w zwierciadle mogliśmy zobaczyć nasze osobiste, małżeńskie, rodzinne oraz wspólnotowe relacje i postawy. Dotykały nas pytania: Na ile my jesteśmy otwarci na Chrystusa i Jego działanie w naszym życiu? Na ile Mu ufamy? Ile jesteśmy w stanie z siebie dać dla innych? Czy prosimy o wstawiennictwo Maryję? Czy pozwalamy Chrystusowi przemienić naszą wodę codzienności w wyborne wino? Czy jako małżonkowie jesteśmy w stanie ofiarnie i w pokorze służyć sobie nawzajem, naszej rodzinie, wspólnocie oraz ludziom spotykanym każdego dnia ( np. w pracy, w sąsiedztwie, na ulicy)?

Głębię rozważań podkreślały pieśni uwielbienia przygotowane przez Diakonię Muzyczną Domowego Kościoła. Pieśni rozgrzewały i rozpalały w nas ducha dziękczynienia i modlitwy.

Był to dla nas niezwykły czas, czas zatrzymania i refleksji nad naszą 17 letnią obecnością w Ruchu Światło-Życie, w jej rodzinnej gałęzi Domowym Kościele. Wróciliśmy myślami do osób , które spotkaliśmy na początku naszej drogi i ogarnęliśmy głęboką wdzięcznością osoby, które nas zaprosiły do wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszystkie małżeństwa , które były i są z nami w naszym kręgu, rejonie , diecezji, za wszystkich , których spotkaliśmy na naszych rekolekcyjnych ścieżkach. Pan Bóg zaprosił nas do wielkiej przygody we wspólnocie DK. Na przestrzeni tych lat doświadczamy szlachetnej przemiany nas samych, naszego małżeństwa, naszej rodziny. Dzielenie się wiarą nadało nowy smak naszej codzienności. Każdego dnia uczymy się być wdzięczni Panu Bogu za to wszystko co otrzymaliśmy i otrzymujemy na drodze Domowego Kościoła. Doświadczyliśmy, że wdzięczność i uwielbienie Boga daje radość i młodość serca oraz duszy.

Pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego wieczoru dla uczczenia Jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła. Kosztowało to na pewno wiele trudów i wyrzeczeń, ale dzięki Wam zostaliśmy ubogaceni nowym, cudownym doświadczeniem bycia wspólnotą wiary i ducha.

Chwała Panu!

Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy