ADW 2021 Świadectwo Agnieszki i Romana

Panie Jezu bądź uwielbiony za spotkanie naszej wspólnoty na Adwentowym Dniu Wspólnoty DK.

Tematem  spotkania była „PRAWDA” w kontekście Słowa Bożego. Zastanawialiśmy się gdzie jej szukamy i stawialiśmy sobie pytania co jest jej źródłem.

Słowem przewodnim całego dnia była Ewangelia Łukasza 1,26-38 i 46-55. Konferencja wygłoszona prze ks. Jacka pomogła nam raz jeszcze przejść drogą życia Maryi. W Zwiastowaniu Maryja spotyka się ze Słowem Boga, które najpierw rozważa, potem czeka na odpowiedź na postawione pytania, aby na koniec przyjąć ” SŁOWO” jako DAR. Tak i my możemy przyjąć nasze Zobowiązania jako DAR. W trakcie Namiotu Spotkania jak Maryja rozważamy Słowo Boże, które daje nam Bóg. Podejmując Regułę życia odpowiadamy na nie konkretnym działaniem – pracą nad sobą. Nawet gdy przychodzą trudne chwile w naszym życiu Maryja jest przy nas i podpowiada co możemy zrobić. Jej sposobem jest Ofiarowanie i choć słyszy zapowiedź cierpienia to razem z Józefem trwa przy Jezusie. I my w trakcie Dialogu małżeńskiego zapraszamy Jezusa, aby był z Nami. Trudną lekcją Maryi jest milczenie, które potrzebne jest abyśmy nauczyli się słuchać współmałżonka, aby w pokorze uczyć się dróg, którymi chce nas prowadzić Kochający Ojciec.

I JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA

Roman i Agnieszka