Być świadkami wyzwolenia

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Otorowie był dla nas radosnym przeżyciem. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Kasia z diakonii modlitwy, Jacek z diakonii wyzwolenia. Zaskoczyła nas wielość i różnorodność diakonii, rodzajów służby w naszym ruchu. Wielkie jest ich bogactwo i wielość działań osób. Radością było liczne uczestnictwo młodzieży, od której możemy się uczyć entuzjazmu, kreatywności i pozytywnego nastawienia. Wspólnie odczuwaliśmy wagę tegorocznego tematu – 40- lecia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wolni i wyzwalający. Jeszcze raz przekonaliśmy się jak wielkie, piękne i przemieniające jest to dzieło, które tak mocno wpisuje się w naszą formację. Uświadomiliśmy sobie jak wiele wymiarów zniewoleń obecnie panuje w naszym świecie i jak my możemy być świadkami wyzwolenia poprzez konkretną pomoc i służbę innym. Wiele osób z naszych wspólnot jest w KWC, ale niewielu działa w diakonii wyzwolenia i innych. Jest nas dużo, musimy się wspólnie zachęcać. Każdy z nas jest ważny. Ponadto konieczne jest subtelne i konkretne połączenie sił diakonii w pracy i służbie nad wyzwoleniem przez pryzmat KWC. Dziękujemy Panu za łaskę spotkania i bogactwo natchnień Ducha Świętego. Do pracy z Maryją!
Kasia i Jacek Prabuccy
DK Szczecin Gumieńce-Pomorzany