„Chrystus Zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest”.

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Na ten czas Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Wam pokoju, miłości i darów płynących z Chrystusowego Krzyża.
Niech Pan Nasz, który zwyciężył szatana i zło, będzie dla Was i Waszych
rodzin źródłem nowego życia, początkiem wszelkiej przemiany i duchowego
wzrostu. Niech błogosławi Wam łaską zdrowia i siłami w pokonywaniu
codziennych trudów.

On zmartwychwstał i jest z nami. Niech ta radość wypełnia Wasze serca ku
dojrzałości w Nim.

 

Anna i Hubert Kowalewscy – para diecezjalna DK

ks. Piotr Listwoń – Moderator Diecezjalny DK