Czas bycia przy Bogu

Zapisując się na rekolekcje byliśmy na liście rezerwowej. Jednak pragnienie serca oraz codzienna modlitwa o to, aby znalazło się dla nas miejsce zostało wysłuchane i oto 7 sierpnia znaleźliśmy się w Mrzeżynie na oazie rekolekcyjnej animatorów rodzin II stopnia.
Podczas rekolekcji uświadomiliśmy sobie jak ważną i odpowiedzialną posługę będziemy od września pełnić i jak mamy służyć naszym małżeństwom w kręgu.
Czas rekolekcji był dla nas czasem wyciszenia, spokoju ducha, czasem modlitwy, bycia przy Bogu i współmałżonku. Umocniły nas świadectwa innych małżeństw, a w szczególności tych, które mieszkają i żyją na obczyźnie (w Niemczech i Anglii). Choć rekolekcje trwały tylko kilka dni to jednak w treści były bogate.
Chcemy bardzo podziękować parze posługującej na rekolekcjach, Helenie i Adamowi za codzienny uśmiech, pięknie przygotowane konferencje, przykłady z życia, które nas umocniły i przypomniały Zasady Domowego Kościoła, a zarazem uświadomiły podjęcie posługi pary animatorskiej.
Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas przeżytych rekolekcji.
Justyna i Janusz
diecezja koszalińsko-kołobrzeska