Dni skupienia w Obrze

W dniach 3-5 maja 2019 r. w miejscowości Obra, we wspaniałym kompleksie klasztoru pocysterskiego, w którym obecnie znajduje się wyższe seminarium duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przeżywaliśmy dni skupienia kręgu diecezjalnego i odpowiedzialnych za diakonie. Tu umacnialiśmy się i cieszyliśmy naszą wspólnotą złożoną z połowy pary diecezjalnej, w osobie Huberta, moderatora diecezjalnego ks. Piotra Listwonia, par rejonowych i odpowiedzialnych za diakonie w naszej diecezji. Opieki nad dziećmi podjęli się Dorota i Jacek.
Miejsce to było dla nas oazą, w której zaznaliśmy życzliwej gościnności i odpoczynku od trudów dnia codziennego. Radosny czas wtopienia się w modlitwę i przemyślenia pracy nad wolą Bożą w naszej posłudze. W czasie tych dni szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące naszej posługi m.in. na jakim etapie formacji się obecnie znajdujemy, czy jestem zdolna/y do pełnienia służby najpierw w rodzinie, później w Domowym Kościele oraz wiele innych, zgodnie z charyzmatem Założyciela. Wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę i tematy związane z posługą w naszej wspólnocie. Ks. Piotr na przykładzie Liturgii Triduum Paschalnego objaśnił nam jak ważne są znaki towarzyszące w tej Mszy Św.; tak samo jak ważne jest przestrzeganie zasad towarzyszących w naszym wzrastaniu. Hubert z ks. Piotrem przeprowadzili nas przez rozeznawanie naszej drogi formacyjnej w Domowym Kościele. Hubert przypomniał nam o zasadach i wskazówkach istotnych dla wierności charyzmatu pozostawionego nam przez czcigodnego sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz jedności z odpowiedzialnymi za Domowy Kościół.
Dziękujemy ojcom Oblatom za gościnę i organizatorom naszych dni wspólnotowych za przygotowanie i poruszenie ważnych dla nas tematów. Wróciliśmy bardzo ubogaceni duchowo.
Małgorzata i Krzysztof