DWDD w Kaliszu – galeria i świadectwa

Fotorelacja

Świadectwo Jacka

Kalisz miasto Świętego Józefa i Grześków

Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Na lipcowym dialogu małżeńskim podjęliśmy decyzję, że czas w końcu rozeznać i zaangażować się w działalność diakonii. Naturalnym nam się wydało, że skoro dwukrotnie dawaliśmy świadectwo na Oazie Rodzin w Krajniku o Krucjacie Wyzwolenie Człowieka, to odpowiednia dla nas będzie Diakonia Wyzwolenia. Do Kalisza dotarliśmy w strugach deszczu, ale dzięki Bogu bezpiecznie i szczęśliwie. Ku naszemu zdziwieniu minęliśmy fabrykę „Grześków” :). W sobotę w konferencji został przywołany temat roku formacyjnego „Kościół Żywy”, a my chcemy być żywi. DWDD umocnił nas w decyzji. Kropką nad „i” była dla nas Ewangelia o uzdrowieniu chorego na puchlinę wodną. Woda przecież jest dobra, zwłaszcza woda Chrztu Świętego i wiele innych łask spływających w życiu np.: żywym Słowie Bożym, częstej Eucharystii. Mi i żonie te łaski się zbierały i by nie spuchnąć w dobrym momencie zdecydowaliśmy się, aby się nimi dzielić. Spotykając się w grupach dowiedzieliśmy się jak to robić. Słuchając wymiany doświadczeń od przedstawicieli i odpowiedzialnych z naszej i innych diecezji, dowiedzieliśmy się jakie są potrzeby, jakie problemy i o co trzeba się modlić. Poznaliśmy pomysły tych, którzy posługują od dawna i „nowych zapaleńców”. Było warto być!

Jacek

Świadectwo Ani

W dniach 03-04.11.2023 r. odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Kaliszu, w którym miałam możliwość uczestniczyć.
W piątek braliśmy udział w Eucharystii w Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Cała świątynia rozbrzmiewała śpiewem członków Domowego Kościoła. Mieliśmy św. Józefa tylko dla ,,siebie”. Piękne doświadczenie obecności Pana Boga w Żywym Kościele.
W sobotę przenieśliśmy się do Kościoła św. Rodziny i Szkoły Sióstr Nazaretanek.
W ramach Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych pochylaliśmy się nad tekstami z konferencji wygłoszonej przez O. Bartłomieja Parysa SVD w Częstochowie podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w tym roku- Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego.
Podczas konferencji bardzo mocno wybrzmiały słowa:
,,Osobowe spotkanie z Chrystusem to jest istota Żywego Kościoła”.
„Kościół Żywy jest zgromadzeniem w Duchu Świętym. Duch Święty, Ożywiciel stanowi principium, zasadę życia Kościoła, jego duszę. Tylko tam, gdzie jest On obecny i gdzie On działa, jest obecny i rzeczywisty Kościół żywy.
„Dzięki Duchowi Świętemu dokonuje się przyjęcie Boga, dającego siebie w Chrystusie i w ten sposób dopiero urzeczywistnia się Kościół jako obecność Boga zbawiającego w świecie.”
„Duch Święty jako osoba i uosobiona miłość Boga działa we wnętrzu ludzkiej osoby, upodabniając ją do siebie…”.
Elementy konstytutywne Żywego Kościoła, to Osoba Ducha Świętego, zasada personalistyczna, wiara żywa, na którą składa się modlitwa, pokuta oraz czynna miłość. Słowo Boże, Jezus Chrystus oraz Zgromadzenie eucharystyczne, które jest znakiem skutecznym Kościoła, które można ująć w triadzie pojęć: martyria, diakonia, leiturgia. Martyria to głoszenie słowa Bożego. Leiturgia to uobecnianie tajemnicy paschalnej. „Diakonia – to wzajemna braterska posługa czynnej miłości podejmowana w oparciu o otrzymany urząd i charyzmaty dla dobra i budowania wspólnoty”. Wspomniano również wspólnotę, jako budowanie żywego Kościoła oraz Idea Ecclesiae Mate – Mater Ecclesiae.
Mogłabym przytaczać mnóstwo jeszcze słów, które mocno wybrzmiały w trakcie całego dnia, podczas spotkań w grupie i diakonii, Eucharystii oraz nieszporów.
Towarzyszący nam śpiew pomagał nam w przeżywaniu obecności Pana Boga w Żywym Kościele, którego mogliśmy doświadczyć w braterskiej postawie do siostry i brata.
Słowa piosenki Jezus najwyższe Imię …na uwielbienie najmocniej mnie dotknęły. To był moment, kiedy czujesz sercem i umysłem, że to co śpiewasz jest prawdziwe i płynie z serca. I to jest Twoje całe życie…

Ania

Świadectwo Agnieszki i Krzysztofa

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – 03-04/11/2023 Kalisz

Kalisz – Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, miejsce corocznych pielgrzymek rodzin Domowego Kościoła, a w tym roku również miejsce gdzie odbyło się jesienne DWDD filii poznańskiej Ruchu Światło- Życie.
Już we wrześniu podjęliśmy decyzję , że w tym roku pojedziemy do Kalisza na DWDD , główną motywacją było dla nas to szczególne miejsce jak również pragnienie przeżycia tego spotkania poza naszą Archidiecezją.
W piątek po południu pomimo nagłej niedyspozycji zdrowotnej Krzysztofa i niezbyt optymistycznych prognoz pogodowych wyruszyliśmy w drogę do miejsca spotkania. Udało nam się szczęśliwie dotrzeć do deszczowego Kalisza i zameldować w Domu Pielgrzyma.
W ramach tegorocznego jesiennego DWDD przywołaliśmy temat roku „Kościół żywy”.
Wieczorem w domu pielgrzyma stawił się cały krąg filialny wraz z księżmi moderatorami oraz Ci uczestnicy, którzy przyjechali z dalszych części filii. My mieliśmy do pokonania 400 km, ale byli i tacy, którzy pokonali prawie i ponad 500 km, aby uczestniczyć w tym spotkaniu.
Po kolacji spotkaliśmy się w Bazylice przy ołtarzu w kaplicy Św. Józefa na Eucharystii, która rozpoczęła DWDD. Podczas wygłoszonej homilii ks. Daniel Zarębski Moderator Ruchu Światło-Życie diecezji Kaliskiej zwrócił nam uwagę na intencje jakie nami kierują podczas pełnienia posług. Na podobieństwo Ewangelicznej wodnej puchliny przestrzegał nas przed pychą i stawianiem się ponad innymi. Tylko żywa woda, rozlewająca się niczym deszcze lub rosa może przynieść ożywcze działanie i odnowę środowiska.
Po Eucharystii mieli swoje spotkanie krąg filialny oraz księża moderatorzy, a my mieliśmy pogodny czas dla brata i siostry.
Następnego dnia wstaliśmy rano i udaliśmy się do Kościoła Św. Rodziny na jutrznię ,a następnie do Szkoły Sióstr Nazaretanek gdzie odbywała się dalsza część spotkania.
O godz. 9.00 na miejscu byli już prawie wszyscy uczestnicy – około 100 osób (z naszej Archidiecezji do Kalisza przyjechało około 30). Po modlitwie i zawiązaniu wspólnoty swoją konferencję wygłosił ks. Piotr Listwoń Moderator Filialny Ruchu Światło- Życie. Pogłębił on w niej treści zawarte w referacie o. Bartłomieja Parysa, SVD „ Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego”.
Następnie udaliśmy się na spotkania w małych grupach dzielenia, podczas których ubogacaliśmy się wzajemnie odpowiadając na pytania: Czy i jak budujemy „Kościół żywy” naszą posługą, naszym życiem?
Na podsumowaniu większość grup podzieliła się stwierdzeniami, że tam gdzie jest doświadczenie Żywego Chrystusa jest Kościół Żywy. Budowanie Kościoła Żywego musimy zacząć od siebie od swojej osobistej relacji z Chrystusem w Namiocie Spotkania, Słowie Bożym, Liturgii i otwartości na Osobę Ducha Świętego.
Centralnym punktem tego dnia było Zgromadzenie Eucharystyczne, któremu przewodniczył ks. Piotr. Jego homilia skłoniła nas do refleksji nad świadomością naszej obecności i misji w Kościele.
W popołudniowej części spotkaliśmy się w poszczególnych diakoniach, my uczestniczyliśmy w Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Na spotkaniu rozmawialiśmy o minionych rekolekcjach (ich przebiegu, trudnościach oraz radościach tego czasu), o planowanych na ten rok formacyjny rekolekcjach w poszczególnych diecezjach naszej filii oraz jak przebiega praca w Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w ciągu roku, w każdej z obecnych diecezji. Nasza Archidiecezja mogła podzielić się z innymi radością przeżywania comiesięcznych formacyjnych spotkań opartych o materiał proponowane przez Ruch.
Na koniec spotkania uczestniczyliśmy w Nieszporach, które prowadził ks. Tomasz Gruszto Moderator DK naszej Archidiecezji i z Bożym Błogosławieństwem udaliśmy się w drogę powrotną.
Był to dla nas bardzo intensywny, ale piękny czas, czas przepełniony modlitwą, refleksją, radością spotkania z członkami wspólnoty naszej filii. Była to też okazja do nawiązywania relacji, nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Jeszcze głębiej mogliśmy pochylić się nad zrozumieniem tematu tego roku i otworzyć nasze serce i uszy na głos Ducha Świętego, na to jakie zadanie nam stawia Pan by ożywiać siebie i Kościół.
Dziękujemy Członkom Ruchu Światło-Życie diecezji Kaliskiej za trud podjęcia organizacji wydarzenia. To dzięki Wam mogliśmy przeżyć ten piękny czas. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej odsłonie DWDD, tym razem organizatorem będzie Archidiecezja Poznańska (będzie trochę bliżej).
Chwała Panu !
Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy

Świadectwo Agnieszki i Bartka

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w DWDD. Dotychczas nie byliśmy również w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i pomyśleliśmy, że może być to dobra okazja do odwiedzenia tego świętego miejsca w gronie osób przeżywających wiarę tak jak my.
Do Kalisza dotarliśmy w piątek wieczorem, dzięki czemu mogliśmy wziąć udział w Zgromadzeniu Eucharystycznym w Sanktuarium w kaplicy Św. Józefa. Mając w sercu intencję z jaką przyjechałam do Kalisza, Eucharystia była dla mnie ogromnym przeżyciem (Agnieszka).
Kolejny dzień to dzień wspólnoty diakonii z Filii Poznańskiej Domowego Kościoła i przedstawienie się kolejno każdej z diecezji. Niezwykle budujące było to, że nasza diecezja była tak licznie reprezentowana.
Aktualnie nie należymy do żadnej diakonii. Pełnimy posługę pary rejonowej i jesteśmy na etapie rozeznawania, która diakonia jest dla nas. Na spotkanie w grupach zgłosiliśmy się do Diakonii Misyjnej. Chcieliśmy bliżej poznać jej działanie, założenia, zadania. Niestety poza nami, Diakonię Misyjną reprezentowała tylko jedna osoba, która uczestniczy w spotkaniach formacyjnych centralnej diakonii wyłącznie online. Uświadomiło nam to, jak ważna jest rola tej diakonii i jak niewiele osób angażuje się w nią.
Ze względu na małą liczebność diakonii, którą wybraliśmy, grupa nasza została połączona z Diakonią Życia. Dzięki temu mieliśmy możliwość dowiedzieć się jak Kościół Domowy angażuje się w obronę życia, na każdym jego etapie.
Dzień Wspólnoty to spotkanie ludzi, którzy myślą, wierzą i wyznają wartości takie jak my, ale to również konferencja, jutrznia, nieszpory, namiot spotkania, Eucharystia. To też możliwość spotkania i rozmów z osobami poznanymi kiedyś na rekolekcjach, ale i z rodzinami z naszej diecezji czy nawet kręgu.
Bardzo mocno wybrzmiały słowa moderatora filialnego ks. Piotra Listwonia. Odwołał się do referatu ojca Bartłomieja Parysa „Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego”. Omówił elementy konstytutywne Żywego Kościoła. Jednym z nich jest pojmowanie Kościoła jako Matki. Podkreślił, że każda matka, obojętnie jaka jest, zawsze wymaga szacunku i zawsze należy stanąć w jej obronie. Słowa konferencji uświadomiły mi również jak ważne jest Słowo Boże i namiot spotkania, który nazywany jest zobowiązaniem, a tak naprawdę jest wielkim darem, z którego powinniśmy jak najczęściej czerpać. (Agnieszka)
Wyjazd do Kalisza, pomimo, że tak krótki, jednak napełnił nas nowymi siłami do dalszej pracy nad sobą i do dzielenia się jej owocami.

Agnieszka i Bartek