Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 19-20.11.2021 – relacje

Kilka zdjęć z DWDD

DWDD w oczach Doroty i Jacka

W dniach 19-20 listopada 2021 roku w Szczecinie w domu św. Józefa na ul. Strzałkowskiej odbyły się Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Filii Poznańskiej. Brały w niej udział osoby posługujące w Diakoniach z diecezji naszej filii.

Krąg filialny spotkał się po raz pierwszy już w piątek wieczorem, a kontynuował prace w sobotę. Pozostali uczestnicy należący do poszczególnych diakonii dojechali w większość w sobotę rano.

Głównym tematem tych dni był Synod o synodalności, który w tym roku zwołał papież Franciszek. W założenia synodu wprowadził nas moderator filii ks. Adrian Put, a później wysłuchaliśmy konferencji prof. Aleksandra Bańki na temat proponowanej metody pracy, w której przytaczał m.in. jak sam brał udział roboczym spotkaniu tego w Rzymie z osobami wszelkiego stanu z wielu kontynentów.

Następnie podzieleni na 5 grup, udaliśmy się na spotkania. Wg wskazania ks. Adriana, każda z grup rozważała po dwa z dziesięciu tematów, nad którymi pochyla się synod na całym świecie, metodą zaproponowaną przez Papieża Franciszka. W naszej grupie były to: 1. Towarzysze podróży oraz 2. Słuchanie

Uczestnictwo w tego typu spotkaniu było niesamowitym przeżyciem. Po pierwsze ze względu na to, że dało się wyczuć budującą jedność w postrzeganiu poszczególnych zagadnień w szczególności w tym jak odczuwamy co jest „naszym Kościołem”, począwszy od rodziny poprzez wspólnotę, w której należymy, wspólnotę parafialną, w końcu na osobach, które towarzyszą nam w naszym życiu np. w pracy, w sąsiedztwie. Z drugiej strony zauważyłem problemy w słuchaniu innych na wszystkich powyższych poziomach, które może czasami gdzieś pojawiały się w sercu, ale dopiero wypowiedziane na głos niejako zmaterializowały się i doprowadziły do wewnętrznych postanowień, aby bardziej otwierać się na słuchanie innych.

Po spotkaniu w grupach udaliśmy się do kaplicy, gdzie na Namiocie Spotkania przygotowywaliśmy się do punktu kulminacyjnego dnia, czyli Eucharystii.
Po nakarmieniu pokarmem duchowym i późniejszym obiedzie udaliśmy się na spotkania robocze w poszczególnych diakoniach, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami pracy w poszczególnych diecezjach. Dzień zakończyliśmy łącząc się w modlitwie Nieszporów z całym Kościołem.

Jacek i Dorota

DWDD w oczach Agnieszki i Krzysztofa

W dniach 19-20 listopada 2021 roku w Szczecinie, w Domu Św. Józefa odbyło się jesienne DWDD filii poznańskiej, w którym mieliśmy łaskę uczestnictwa. Dzięki temu, że zostało zmienione miejsce wydarzenia dane nam było uczestniczyć w tego typu spotkaniu już po raz drugi.
Jesienna sesja DWDD odbyła się pod hasłem: Synodalność Kościoła.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli księża moderatorzy, para krajowa, para filialna, pary diecezjalne oraz odpowiedzialni za poszczególne diakonie oraz członkowie diakonii naszej filii.

Oprócz spotkania kręgu filialnego oraz spotkania moderatorów odbyły się spotkania w grupach oraz spotkania w diakoniach.
Uczestnicząc w tym wydarzeniu mieliśmy okazję zetknąć się z tematem Synodu w Kościele i w sposób praktyczny podjąć zaproszenie Papieża Franciszka do przedstawienia swojego głosu w kwestii wskazanych tematów. Pozytywnie zaskoczyła nas wybrana tzw. jezuicka metoda refleksji nad zagadnieniami , która owocowała ciekawymi wypowiedziami w czasie pracy w grupie.

Szczytem naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i podczas , której skierował do nas słowo ks. Adrian Put – Moderator filialny Ruchu Światło-Życie.
W popołudniowym bloku spotkaliśmy się w poszczególnych diakoniach, gdzie omawiane były m.in. bieżące wyzwania stawiane nam przez obecne czasy.

Czujemy głęboką wdzięczność Panu Bogu za zaproszenie , które do nas skierował przez wspólnotę , że dał nam czas zatrzymania w naszej zabieganej codzienności i możliwość ponownego zanurzenia w życie Kościoła. Dziękujemy za dar spotkania z drugim człowiekiem, za pozytywne słowa, gesty, impulsy , które motywują nas do dalszej radosnej służby.

Agnieszka i Krzysztof