Jan Bednarz odszedł do Pana

9 maja 2023 r. odszedł do Pana Jan Bednarz. Przez wiele lat był w kręgu na Słonecznym, związany z Diakonią Modlitwy.

Msza pogrzebowa Jasia odbędzie się w poniedziałek 15.05. o godz. 13.00 w Kościele w Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Wielgowie.

Polecamy w modlitwie duszę śp. Jana a także otoczmy modlitwą jego żonę Krysię i całą rodzinę.