Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – 25-27.02.2022

W dniach od 25 do 27 lutego 2022 roku odbyła się w Częstochowie 47 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Poniżej galeria zdjęć oraz świadectwo z tych rekolekcji.

Kilka zdjęć z Kongregacji

Świadectwo Agaty i Tomasza

W dniach 25-27 lutego 2022r. w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się 47 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie. Uczestniczyli w niej kapłani, małżeństwa z Domowego Kościoła oraz młodzież ze wszystkich diecezji w Polsce. Kongregacja za każdym razem jest czasem refleksji, pochyleniem się nad przesłaniem jakie niesie za sobą myśl przewodnia nowego roku formacyjnego. Ponadto jest to czas wspólnej modlitwy, która w tych dniach skupiała się w szczególny sposób wokół cierpiącego narodu ukraińskiego.

Kongregację otworzył moderator generalny Ruchu ks. Marek Sędek, który do wspólnego przeżywania spotkania zaprosił m.in. ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, moderatora Domowego Kościoła ks. Damiana Kwiatkowskiego oraz parę krajową DK Małgorzatę i Tomasza Kasprowiczów, a także całą rzeszę odpowiedzialnych z Ruchu przybyłych do Jasnogórskiej Pani.

Po otwarciu kongregacji przyszedł czas na zaprezentowanie znaku i piosenki roku formacyjnego 2022/2023. Nowy rok pracy będzie realizowany pod hasłem „Życie w świetle”, natomiast na piosenką roku wybrano utwór „Matko z Częstochowskiego wizerunku”, opracowanego na podstawie modlitwy Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W jednej z sobotnich konferencji, która szczególnie zwróciła naszą uwagę, ks. dr Krzysztof Porosło podkreślił jak ważna jest liturgia w życiu chrześcijanina. Prelegent dobitnie zaznaczył, iż poza tym, że liturgia może być szkołą modlitwy, może stanowić źródło nowej ewangelizacji, w pierwszej kolejności powinna być szczytem działania Kościoła jako wspólnoty. Liturgia dzięki temu, że jest szczytem jest i źródłem – źródłem życia, które jest w świetle. A jeżeli mówimy tutaj o świetle to również w kontekście łaski uświęcającej. Ksiądz Krzysztof nadmienił, że komunia święta jest nam dana po to, żeby człowiek upodabniał się do Chrystusa, stawał się Nim przez ciągłą przemianę. Odnosząc się do przypowieści o nieroztropnych pannach, ks. Porosło zauważył, że wiara nie rozgrywa się na poziomie tego co ja wiem o Bogu, tego jak bardzo ja wierzę, ale tego ile Bóg o mnie wie. Na ile dam się Bogu poznać w mojej codzienności, na ile pozwalam Mu się poznawać wpuszczając Go w poszczególne obszary mojego życia.

Naszym zadaniem jako członków Ruchu jest jawić się jako światło Boga w świecie, pamiętając przy tym, że źródło światła stanowi dla nas liturgia. Powinniśmy brać przykład z Niepokalanej Matki Kościoła, która jest wzorem życia w świetle. Maryja, która dzięki swej wierze, miała odwagę powiedzieć „oby się to wydarzyło w moim życiu”.

Nie można nie wspomnieć o tym, że kongregacja odbyła się w bardzo trudnym czasie. Czasie, w którym zachwiane zostało nasze poczucie bezpieczeństwa. Świadomość realnego zagrożenia ciążącego również nad naszym krajem jest niezwykle trudnym doświadczeniem, towarzyszy też temu strach, który potrafi być paraliżujący. Przyjeżdżając tu na Jasną Górę, czuło się obecność Ducha Św. Ducha, który wlewał w nasze serca pokój. Ducha, który umacniał, uzdalniał do działania. Doświadczenie modlitwy wspólnotowej w intencji o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie było niezwykłym doświadczeniem dającym pokój w sercu. Ta możliwość modlitwy wspólnotowej w łączności z ludźmi z całej Polski, przed wizerunkiem Czarnej Madonny Matki Jasnogórskiej, była głębokim przeżyciem, które uzdolniło nas do życia w świetle.

Z Panem Bogiem.
Agata i Tomasz Kłodawscy