Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości

Tegoroczne Adwentowe Dni Skupienia przeżywaliśmy z całą naszą wspólnotą w kościele p.w Opatrzności Bożej na oś. Majowym. To był piękny czas! Obecność Pana wśród nas odczuliśmy już podczas zawiązania wspólnoty. Wszystkie kręgi DK z naszego rejonu przedstawiały się, przypominając swoje imiona, staż kręgu, staż trwania małżeństwa. Poczuliśmy, że tworzymy rodzinę!
Katechezę wygłosił gospodarz parafii, a jednocześnie ks. moderator kręgów na oś Majowym Tadeusz Szponar. Nawiązując do tematu, który przewodził Dniom Skupienia – Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości, zwrócił się do nas wszystkich, do tych, którzy otrzymaliśmy łaski i różnorakie dary, byśmy trwali w modlitwie, w zadośćuczynieniu, w podejmowaniu inicjatywy jakim jest Krucjata. Poprzez własne świadectwo, głoszenie ewangelii powinniśmy dotrzeć i nieść Chrystusa wszystkim tym, którzy trwają w nałogach alkoholizmu, nikotynizmu i innych nałogów, które poniżają godność człowieka i czynią go niewolnikiem.
Podczas spotkań w grupach rozważaliśmy historię Gedeona. Ukazane widmo zagłady narodu możemy odnieść do nas wszystkich, żyjących we współczesnym świecie. Metody ,,ludzkie” okazują się nieskuteczne. Bóg wybiera garstkę ludzi, którzy są wolni od lęku. On inspiruje do działania. Rozmawialiśmy także o dziele KWC, odpowiadaliśmy sobie na pytania: ,,Jak rozumiemy dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka?”, przypominaliśmy patronów i poszczególne symbole związane z KWC.
Podczas Namiotu Spotkania pochyliliśmy się na nowo nad słowami Modlitwy Zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Czytając ją podczas spotkań kręgu, nie zawsze z uwagą mamy czas, aby zatrzymać się nad jej treścią. Namiot Spotkania to był ten czas dany na przemyślenia w bliskości z Panem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie . Osobiście, Pan poruszył me serce podczas rozważań słów: ,,uświadamiamy sobie wieloraką niewolę…, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci”. Jeśli swoje zniewolenia oddam Chrystusowi, stojąc pod krzyżem razem z Nim, jednocząc się z Nim w miłości, będę mogła wyzwolić nie tylko siebie, ale i innych braci!
Podczas godziny świadectw Arek podzielił się z całą wspólnotą czym jest dla niego trwanie w KWC.
Wielką radością dla całej wspólnoty było wspólne przeżywanie Eucharystii, którą ubogaciła piękna oprawa muzyczna. Podczas Eucharystii Emilka i Tomek złożyli uroczyście deklaracje KWC, a my śpiewaliśmy ,,Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj, mężne w walce ze złem!”. Wielka radość i wielkie przeżycie. Wojsko Gedeona rośnie w siłę! Dopełnieniem wszystkich przeżyć było wspólne przeżywanie Agapy. Wspólne rozmowy, gościnność ks. Tadeusza, radość ze wspólnego przebywania napełniało nas radością, że Pan jest wśród nas! Panie dziękujemy Ci za ten czas!
Kasia i Arek