Msza św. rejonu Śródmieście – 16.01.2022

W dniu 16 stycznia 2022 r. w kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, odbyła się kolejna Msza Święta wspólnoty Rejonu Śródmieście. Eucharystię celebrował ks. Stanisław Flis SAC – moderator kręgu DK przy tej parafii. Była to jednak msza szczególna, albowiem przeżywana była razem ze wspólnotą Ludzi Morza, która jest związana z kościołem przy ul. Św. Ducha – od kilku lat będący oficjalnie Kościołem Morskim w Szczecinie. Członkowie Domowego Kościoła zaangażowali się poprzez czytania, śpiew czy modlitwę wiernych. Szczególną uwagę zwracał poczet sztandarowy wystawiony przez oficerów marynarki. Miesiąc styczeń jest dla ludzi związanych z morzem okresem szczególnym, albowiem 13 stycznia 1993 r. miała miejsce jedna z największych katastrof morskich – zatonięcie promu Jan Heweliusz. W naszych modlitwach pamiętaliśmy szczególnie o ofiarach tej tragedii ale także o tych wszystkich co nie powrócili z morza i ich rodzinach.

Wspólnota jest największym antidotum na indywidualizmy charakteryzujące naszą epokę – mówił Papież Franciszek do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w 2017 r. Niewątpliwie wspólne przeżywanie eucharystii dało możliwość wzajemnego, choć trochę, zbliżenia się, zauważenia czym żyjemy, co jest dla nas istotne. Chrześcijanie uznają, że ich tożsamość jest przede wszystkim relacyjna. Są oni wszczepieni jako członki w jedno ciało, którym jest Kościół (por. 1 Kor 12,12), w którym każdy ze swoją tożsamością i osobliwościami swobodnie uczestniczy we wspólnym budowaniu. Jednakże tak samo jak ważne jest budowanie relacji pomiędzy osobami, tak samo istotne jest ich tworzenie i umacnianie pomiędzy poszczególnymi wspólnotami. Niewątpliwie ta eucharystia przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia, co także zauważył ks. Stanisław wyrażając nadzieję na częstsze msze z udziałem Domowego Kościoła przy ul. Św. Ducha w Szczecinie.

Autorzy relacji: Magdalena i Michał Misior

Galeria zdjęć

Z Panem Bogiem,
Ania i Maciej Poliwoda