Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 10-12.02.2023 r Częstochowa

W dniach 10 – 12 lutego 2023 roku z wielką radością uczestniczyliśmy w Oazie Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR) w Częstochowie.
Spotkanie przedstawicieli diecezjalnych diakonii oaz rekolekcyjnych rozpoczęło się w piątek wieczorem i trwało do niedzielnego popołudnia.
Program był bardzo intensywny i bogaty w treści.
Hasłem przewodnim było: „Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie”.
Konferencje dotyczyły prawnych oraz finansowych aspektów organizowania rekolekcji, a tematem wiodącym była nasza (moja) odpowiedzialność za Ruch Światło – Życie w diecezji.

„Effatha – otwórz się”. Tymi słowami kapłan rozpoczął piątkową homilię. „Potrzeba tylko jednego, aby Jezus do ciebie dotarł – twojego otwarcia się na Niego”.
To wprowadziło nas w sobotni blok konferencji i spotkań w grupach, który był poświęcony praktycznemu funkcjonowaniu Diecezjalnej Sekcji Stowarzyszenia, przedstawionemu na przykładzie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Mogliśmy zapoznać się z korzyściami jakie płyną z utworzenia i funkcjonowania w diecezji Sekcji Stowarzyszenia, w szczególności korzyściami prawnymi i finansowymi, co ma wymierne znaczenie np. przy organizowaniu rekolekcji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Na koniec dnia mieliśmy też możliwość uczestniczyć w modlitwie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, a że tego dnia był Światowy Dzień Chorego – obchodzony w liturgiczne święto Matki Bożej z Lourdes, towarzyszyły nam liczne grupy pielgrzymów.
Niedziela to czas podsumowań i dzielenia się życiem DOR.
Wspaniałe doświadczenie wspólnej modlitwy z ludźmi, którzy czują się odpowiedzialni za Ruch, za Domowy Kościół. Na koniec słowa kapłana spinające klamrą całe wydarzenie: „Otwieraj się, żeby Jezus był obecny w twoim życiu najbardziej jak to możliwe”.

Za ten cały czas wspólnej modlitwy i rozmów – Chwała Panu!
Anna i Maciej Poliwoda

Fotorelacja