ORDR II – 06.08 – 11.08.2022 r. Mrzeżyno

Fotorelacja

Świadectwo Agnieszki i Krzysztofa

Wezwanie do czynnego apostolstwa – czyli rekolekcje ORDR II stopnia

Szczęść Boże,

Czy urlop w nadmorskiej miejscowości, szum morza, słońce i plaża mogą kojarzyć się z duchowym doświadczeniem ? Naszym zdaniem zdecydowanie tak. :-)

Dogodną okolicznością , aby jeszcze bardziej doświadczyć obecności Chrystusa na wakacyjnych ścieżkach było dla nas uczestnictwo w rekolekcjach Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcji II stopnia w Mrzeżynie organizowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła.

W tym roku wyjątkowo czuliśmy się zaproszeni do przeżycia rekolekcji poprzez Słowo, które Chrystus kierował do nas podczas Namiotów Spotkania przed wyjazdem na rekolekcje.

W dniu 6 sierpnia 2022 roku pełni radości i wiary w to, że ten czas jest nam dany od Pana przekroczyliśmy próg gościnnego domu rekolekcyjnego w Mrzeżynie. Atmosferę pełną akceptacji, ciepła i życzliwej uwagi zapewniła nam para moderatorska – Ewa i Tomasz Czyż oraz duchowy opiekun ks. Grzegorz Lipiec, którzy dzięki swojej dyskretnej obecności wskazywali cały czas na Chrystusa.

Rekolekcje skierowane były do małżeństw, które pragną służyć pomocą ( diakonia) innym małżeństwom w przeżywaniu swoich rekolekcji. Podczas konferencji wsłuchiwaliśmy się w treści skupione wokół ukazania celów i dróg rekolekcji poszczególnych stopni i form. Zwrócono nam uwagę jak istotne jest przekazanie właściwego duchowego celu poszczególnych rekolekcji , wizji drogi jednego dnia oraz wizji drogi wszystkich dni rekolekcyjnych.

Źródło duchowego wsparcia stanowiły dla nas słowa kapłana wygłaszane podczas Jutrzni i Eucharystii. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na trzy kwestie:

– Słowo Boże, którym musimy się karmić każdego dnia,

– Modlitwę, której owocem jest przemiana,

– Ufność i zawierzenie Chrystusowi w podejmowanej posłudze.

Na rekolekcjach spotkaliśmy małżeństwa, które podzieliły się z nami własnym doświadczeniem związanym z posługą rekolekcyjną.

Głębia usłyszanych treści uświadomiła nam jak ważną i odpowiedzialną posługą jest diakonia rekolekcyjna , jak istotne jest , aby w przekazywanych treściach zachować formę i charyzmat Ruchu Światło-Życie. To od par posługujących ich przygotowaniu i otwartości na działanie Ducha Świętego w znacznej mierze zależy , czy uczestnicy wyjadą z rekolekcji nawróceni, przemienieni, dotknięci przez Pana Boga i czy zechcą te przeżycia kontynuować.

Mamy w sercu głęboką wdzięczność , że Pan Bóg zaprosił nas na te właśnie rekolekcje, wybrał je dla nas i dla nas je przygotował. Wracając do domu obok wartościowych treści zabraliśmy ze sobą wspomnienia twarzy , wspólnie przeżytych chwil i nadzieję na ponowne spotkanie.

Nie sposób w tym , krótkim świadectwie opisać pełni naszych przeżyć, które jeszcze wciąż w nas pracują i mamy nadzieje, że będą rodziły piękne owoce. Chwała Panu !

Dziękujemy za dany nam czas :-)

Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska