Plan Dnia Wspólnoty I turnusu 11 lipca 2019 w Stepnicy

10.30 – Zawiązanie Wspólnoty
11.30 – Przygotowanie do Eucharystii
12.00 – EUCHARYSTIA
13.30 – Agapa
15.00 – Godzina odpowiedzialności i misji

ZAPRASZAMY!