Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych – 18.05.2023 – relacja

W dniu 18 maja 2023 roku w salce katechetycznej w parafii Najświętszego Zbawiciela odbyło się spotkanie formacyjne Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Tematem przewodnim była „Liturgia” (Drogowskazy Nowego Człowieka) powiązany z tematem roku „Życie w świetle”. Podczas spotkania zastanawialiśmy się co jest potrzebne, aby najpełniej uczestniczyć w liturgii oraz czy dostrzegamy wkład Ruchu Światło-Życie w posoborową odnowę w liturgii.

Rozważając wątek synodalny skupiliśmy się nad tym co my możemy wnieść, jak się zaangażować w liturgię, szczególnie tą parafialną.

Kolejne, niestety już ostatnie w tym roku formacyjnym, spotkanie formacyjne odbędzie się w III czwartek miesiąca tj. 15 czerwca 2023 roku a tematem będzie „Świadectwo”. Serdecznie zapraszamy małżeństwa Domowego Kościoła po formacji podstawowej.