Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 19.01.2023 – relacja

W dniu 19 stycznia 2023 roku w salce katechetycznej w parafii Najświętszego Zbawiciela odbyło się spotkanie formacyjne Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Tematem przewodnim był „Kościół” (Drogowskazy Nowego Człowieka) powiązany z tematem roku „Życie w świetle”. Podczas spotkania rozważaliśmy tekst homilii ś.p. papieża Benedykta XVI z Uroczystości Objawienia Pańskiego z 2009 roku. Zastanawialiśmy się „do czego” jako Lud Boży jesteśmy „wybrani” i co oznacza dla mnie przynależność do Kościoła – Ludu Bożego.

Kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się wyjątkowo w II czwartek miesiąca tj. 9 lutego 2023 roku a tematem będzie „Słowo Boże”. Serdecznie zapraszamy małżeństwa Domowego Kościoła po formacji podstawowej.