Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych – 20.04.2023 – relacja

W dniu 20 kwietnia 2023 roku w salce katechetycznej w parafii Najświętszego Zbawiciela odbyło się spotkanie formacyjne Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Tematem przewodnim była „Modlitwa” (Drogowskazy Nowego Człowieka) powiązany z tematem roku „Życie w świetle”. Podczas spotkania zastanawialiśmy się czy moja Modlitwa podczas Namiotu Spotkania jest dialogiem, w którym można dostrzec także postawę słuchania.
Dużą część spotkania poświęciliśmy wątkowi synodalnemu nt. Dialogu. Kościół Dialogu jest otwarty na wewnętrzną różnorodność form przeżywania wiary, które nie rywalizują ze sobą ale się uzupełniają. Było też zaznaczone jak w każdej grupie tak i w kościele są podziały czy to wśród księży czy osób świeckich. Zostało dostrzeżone, że także podziały czy rysy są też w Ruchu Światło-Życie.

Kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się w III czwartek miesiąca tj. 18 maja 2023 roku a tematem będzie „Liturgia”. Serdecznie zapraszamy małżeństwa Domowego Kościoła po formacji podstawowej.