Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

Galeria zdjęć

W dniach 21 – 23 stycznia uczestniczyliśmy wraz z Księdzem Tomaszem – Moderatorem Diecezjalnym Domowego Kościoła – w Ogólnopolskim spotkaniu Odpowiedzialnych Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie, które odbyło się w Warszawie.
Spotkanie prowadzili Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie, Para Krajowa Domowego Kościoła, wraz z Księdzem Damianem Kwiatkowskim, Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczyli także delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło – Życie, Biskup Krzysztof Włodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie Ksiądz Marek Sędek, Elżbieta Kozyra i Maria Różycka z Sekretariatu Domowego Kościoła, Renata i Dariusz Borkowscy krajowi skarbnicy Domowego Kościoła, Katarzyna i Paweł Maciejewscy redaktorzy prowadzący „Domowy Kościół List do wspólnot rodzinnych” oraz pary filialne i diecezjalne Domowego Kościoła.

Był to dla nas czas poznawania się we wspólnocie krajowej Domowego Kościoła ale także naszej filii.
Spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Włodarczyka a słowo do nas skierował Ksiądz Marek Sędek który mówił o posłaniu, nauczaniu – przekazywaniu Ewangelii, ale także o czynieniu uczniów, że naszym zadaniem jest wychowanie następców którzy też będą nieść Ewangelię innym i żeby oni też mogli czynić następnych uczniów.

W sobotę pochylaliśmy się nad nowym wydaniem Zasad Domowego Kościoła, stawialiśmy sobie pytanie co jest dla nas w nich cenne, wartościowe, potrzebne naszej wspólnocie w tym niełatwym, pandemicznym czasie. Jak to powiedział Tomasz Kasprowicz: „Chcielibyśmy, by dokument zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, nie pozostał tylko na papierze. Mamy w tym wszystkim dostrzec drugiego człowieka, to, że te zasady mają służyć rozwojowi wszystkim, którzy mają kontakt z Domowym Kościołem.”
Ksiądz Damian w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiałym językiem przedstawił syntezę ankiety dotyczącą Zasad, którą wypełniały pary diecezjalne i filialne.

Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu w grupie w której rozważaliśmy jak rola struktury Domowego Kościoła wpływa bądź nie na budowanie dialogu wewnątrz naszej wspólnoty, co pomaga a co przeszkadza w realizowaniu dialogu w strukturze Domowego Kocioła i co można zrobić aby udoskonalać się w takim dialogu.
Po obiedzie udało się choć na chwilę udać się na spacer po Lesie Bielańskim i podczas rozmów jeszcze raz podejmować tematy poruszane na spotkaniach.

Centrum i szczytem soboty była Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią Biskupa Krzysztofa, w której pokazywał drogę otwierania się na Jezusa, drogę nawracania się, drogę która ma nas prowadzić do stawania się uczniami Jezusa i bycia z Nim.
Podczas Eucharystii nastąpiło przekazanie posługi w dwóch filiach oraz parom odpowiedzialnym za kontakty z zagranicą.
Na koniec sobotniego dnia braliśmy udział w spotkaniu kręgu filialnego, podczas którego umacnialiśmy naszą więź z pozostałymi parami diecezjalnymi tworzącymi filię poznańską.

W niedzielę podczas spotkania wysłuchaliśmy skróconego sprawozdania krajowych Skarbników, dziękowaliśmy dotychczasowej redakcji „Listu Domowy Kościół” oraz wsłuchiwaliśmy się uważnie w plany co do przyszłości Listu jakie mają Katarzyna i Paweł Maciejewscy – jego redaktorzy. Maria Różycka w imieniu Sekretariatu Domowego Kościoła zapraszała na rekolekcje organizowane w Krościenku, były także przedstawiane wszystkie aktualne ogłoszenia, zaproszenia oraz podziękowania.

Zwieńczeniem naszego wspólnego trwania była Eucharystii, której przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. W homilii Kardynał ukazywał rolę wychowania oraz zadał pytanie gdzie popełniliśmy błąd albo gdzie możemy popełnić błąd w tym wychowaniu najmłodszego pokolenia. Wskazywał że najważniejszą rolę wychowania pełnią rodzice, bo ani szkołą ani Kościół tego nie zrobi, podkreślał wartość rodziny, tej rodziny która wychowuje, która uczy i kształtuje.

Galeria zdjęć

Za dobry czas, owocne spotkania, dar wspólnoty Chwała Panu!
Agnieszka i Przemek Gazińscy
Ks. Tomasz Gruszto