Sprawozdanie z DWDD

Z wielką radością w dniach 23-24 listopada br. gościliśmy członków diakonii filii poznańskiej na jesiennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Ruchu Światło-Życie. Miejscem skupienia i pochylenia się nad nowymi wyzwaniami był Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny im. św. Józefa w Szczecinie, usytuowany w pobliżu kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i sąsiadującego z nim klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych.
Piątkowy wieczór rozpoczęliśmy Eucharystią połączoną z nieszporami, którą sprawował ks. Wojciech Koladyński, moderator Ruchu Światło-Życie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Sobotę, zgodnie z planem, rozpoczęliśmy od jutrzni, której przewodniczył ks. Dariusz Piasecki moderator DK diecezji poznańskiej. Ks. Adrian Put – moderator filii poznańskiej, przystąpił do zawiązania wspólnoty i przedstawienia uczestników DWDD poszczególnych diecezji oraz kapłanów, na czele z moderatorem generalnym Ruchu ks. Markiem Sędkiem. Nie zabrakło podziękowań. W imieniu całej wspólnoty ks. Adrian podziękował s. Grażynie Łazor (WDŁB) za posługę w sekretariacie filii poznańskiej, którą pełniła od 2013 r., a następnie przedstawił s. Karolinę Licznar (WDŁB), która przejęła obowiązki sekretarki filialnej. Po tym sympatycznym akcencie przedstawił temat, który jak stwierdził za ks. Markiem Sędkiem „dość słabo wybrzmiał w dotychczasowej refleksji nad hasłem roku, chodzi o zagadnienie tzw. Ekologii integralnej”. Dlatego należało zgłębić to zagadnienie w ramach formacji naszego Ruchu i wypracować sposób jego realizacji. Pomocnym był referat moderatora generalnego pt. „Elementy ekologii integralnej w formacji Ruchu Światło-Życie”, który przybliżył ks. Piotr Listwoń – moderator DK diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kolejnym punktem była praca w grupach. Grupy złożone z członków DK zastanawiały się „W jaki sposób w naszych rodzinach podejmowane są w codziennym życiu wyzwania związane z chrześcijańskim ujęciem ekologii? (m.in. relacje człowiek-przyroda, konsumpcja-konsumpcjonizm, troska o zrównoważony rozwój itd.)”, natomiast grupy z osobami mającymi doświadczenie w OND i ONŻ zastanawiały się „Jak wygląda realizacja punktu „wyprawy otwartych oczu” na oazach w naszej diecezji? Czy osiągany jest cel opisany w materiałach do DWDD? Jeśli nie, to co sprawia trudność? Były też podejmowane zagadnienia zawarte w pytaniach dla obu grup. Wypracowane wnioski z pracy w grupach zostały przedstawione na spotkaniu ogólnym. Nie zabrakło Namiotu Spotkania, który nawiązywał do podjętego tematu w oparciu o komentarz do encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka oraz tekst „zaczerpnięty ze szkoły liturgicznej w ramach ósmego dnia Oazy Nowej Drogi I stopnia, stanowiący zachętę do rozwijania myślenia symbolicznego, które nadaje głębszy sens przeżywanej liturgii”.
Próżne jest podejmowanie działań, ich realizacja oraz prowadzenie życia chrześcijańskiego bez udziału w Eucharystii. Dlatego była ona kulminacyjnym punktem naszego spotkania. Sprawowało ją dziewięciu kapłanów, a głównym celebransem był ks. Marek Sędek – moderator generalny. Po uczcie dla ducha udaliśmy się na obiad. Następnie odbyły się spotkania: moderatorów, diakonijne i kręgu filialnego. Po spotkaniach, odmówiliśmy nieszpory oraz podzieliliśmy się wypracowanymi wnioskami i refleksją nad odpowiedzialnością człowieka za Boże dzieło stworzenia oraz ograniczeniem, a nawet porzuceniem, konsumpcyjnego stylu życia. Staje się to zasadne, gdyż do tego zostaliśmy zobligowani przez Stwórcę otrzymując ziemię w „zarząd”. Ważnym spostrzeżeniem było to, aby tego zagadnienia oraz wypracowanych wniosków i sposobów działania nie zatrzymywać na poziomie diakonii, lecz przekazać i realizować w rejonach, kręgach, rodzinach i dalej… . Jest to dla Ruchu nowe wyzwanie ekologiczne i ewangelizacyjne. Spotkanie owocowało radością i pozostając w tej atmosferze ruszyliśmy do domu.
Chwała Panu za ten święty czas.
Krysia i Zbyszek Zawalowie